Det periodiska systemet fyller 150 år

Skapat av Dimitri Mendelejev – organiserar våra grundämnen

avChristina Nordh

Han hittade inte någon bra lärobok i kemi.
Då skapade Dimitri Mendelejev det periodiska systemet.
Nu fyller det 150 år.

Dimitri Mendelejev föddes i Tabolsk i Sibirien 1834 som yngst av 17 syskon. När pappa Ivan dog i tbc tog mamma Marija med sig sonen till S:t Petersburg. Det var 1850 och Dimitri var 16 år. Han skrevs in på lärarseminariet och blev så småningom kemist.

Det finns flera teorier om varför Mendelejev skapade det periodiska systemet. Mest trolig är teorin om att han inte hittade någon bra lärobok i kemi. Han började då arbeta med boken ”Kemins grundvalar” och under arbetet skapade han det periodiska systemet.

1 av 2 | Foto: BANANASTOCK/GETTYS
SORTERADE GRUNDÄMNEN Vad Mendelejev skapade var ett nytt system där är grundämnena ordnade efter atomvikt respektive egenskaper.

I den första versionen, som Mendelejev presenterade för Ryska kemistsamfundet i mars 1869, fanns 63 grundämnen med. I dag finns 118.

— Kemin hade kommit in i en fas där man visste vad grundämnenas atomer hade för atomvikt och tittade på grundämnenas egenskaper. Man såg att egenskaperna var periodiska med avseende för atomvikt och det ledde förstås vidare i tanken att det fanns ett sorts underliggande system i detta. Det var det Mendelejev upptäckte, säger Sven Ledin professor i oorganisk kemi vid Lunds universitet till Vetandets värld.

Grundämne nummer 101 i det periodiska systemet är mendelevium – uppkallat efter Dimitri Mendelejev.

ARTIKELN HANDLAR OM