Språkvetare JO-anmäler slogan

Av: Lisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:

”Det svenska språket utarmas”

Språkvetarna går till attack mot Stockholm.

Nu JO-anmäls staden för sina slogans på engelska.

Stockholm kallar sig ”The Capital of Scandinavia”.

”Stockholm Business Region” heter det kommunägda bolaget som har hand om näringslivspolitiken.

Turistbyrån heter ”Stockholm Visitors Board”.

För nätverket Språkförsvaret är det lingvistiska måttet rågat för länge sedan.

”Svenska duger inte”

Sedan den nya språklagen trädde i kraft den 1 juli tar nätverket tillfället i akt och JO-anmäler.

Lagen säger nämligen att svenskan ska vara huvudspråk i Sverige och att allmännyttan ska främja och utveckla språket.

– Om man konsekvent ersätter svenska beteckningar med engelska så utarmas det svenska språket. Det signalerar att svenska inte duger, säger Per-Åke Lindblom, 65, en av initiativtagarna till nätverket som bildades 2005.

Språkförsvaret vill genom anmälan testa om det går att beivra överträdelser mot lagen.

Vad tycker du skulle vara ett lämpligt straff?

– Språklagen ger inga sanktionsmöjligheter i dag. Men böter skulle vara bra.

Om JO håller med om att Stockholm slösar med engelskan på ett lagvidrigt sätt, finns det många andra exempel som Per-Åke Lindblom skulle vilja sätta tänderna i.

– Det värsta är ändå Norrbotten som kallas ”Swedish Lapland”. Det tycker jag är extra löjligt, säger han.

Svenska slogans

Arboga "A som i Arboga"

Flen "Finn Fina Flen"

Gällivare "Gällivare - top of Europe"

Hjo "I love Hjo"

Hälsingland "Dra åt Hälsingland"

Närke "Lägg märke till Närke"

Sotenäs "Full fräs i Sotenäs"

Publicerad: