Tre brott = livstid

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Rola Brentlin, Muf: Inför ett system som ger en andra chans – men inte en tredje

Foto: ERIC ROXFELT
LÅS IN DEM Förläng fängelsestraffen med tio år och döm den som begår ett tredje grovt brott till livstid, föreslår Rola Brentlin. Bilden visar utsikten från en cell på Kumla kriminalvårdsanstalt.

Sveriges rättssystem har alltför länge präglats av en mentalitet där förövaren är offret och av den anledningen inte bör straffas – det var inte hans/hennes fel, det är alltid någon annans fel.

Denna mentalitet har nu lett till ytterligare tragedier där en ung kvinna och ett barn mördats, något som man skulle ha kunnat undvika med ett fungerande rättsväsende vars huvuduppgift är att skydda Sveriges invånare.

Mannen bakom de uppmärksammade morden är tidigare dömd till fem sexual- och våldsrelaterade brott mot yngre kvinnor. Hans straff har varierat från dagsböter till fängelsestraff. Men trots våldtäktsförsök och misshandel, var det längsta straff förövaren fick ett år och tio månader.

För att sätta det i klartext så har vi alltså ett system där man inte ens får över två års fängelse för grova brott men framför allt där man inte tar hänsyn till att personen upprepar samma brott gång på gång.

Tittar man på statistik från Brottsförebyggande rådet kan man se att av det totala antalet lagförda personer begick 78 procent brott inom samma kategori inom tre år. För brott i kategorin ”hot mot liv och hälsa” (våldtäkt, misshandel etc) var siffran 16 procent, vilket innebär 2?168 nya grova brott mot annan person.

Dessa 2?168 nya grova brott hade kunnat undvikas med ett system som ger en andra chans men inte en tredje.  

Det finns huvudsakligen två saker som måste förändras i det svenska systemet för att det ska tjäna sitt syfte.

Det första är att strängare straff måste tillämpas för våld mot annan person. I dag är det genomsnittliga fängelsestraffet för mord åtta år, men de flesta kommer undan med fyra år. För våldtäkt är genomsnittet två år.

Det är uppenbart att straffen måste höjas med åtminstone tio år för respektive brott.

Det andra som måste förändras är att vi måste börja ta hänsyn till brottslig bakgrund. Ett system som har visat sig fungera

effektivt i andra länder är ”three strikes and you’re out”.

I praktiken innebär det att en person som döms för samma brott för andra gången får ett hårdare straff och villkorligt livstid, vilket betyder att om personen begår ytterligare ett brott, efter sitt andra avtjänade straff, åker han in på livstid direkt. Detta tillämpas på brott som grov misshandel, mord och våldtäkt.  

Med dessa förändringar i kombination kommer vi att kunna rädda liv och göra våra gator säkrare för alla.

Tyvärr har regeringens fokus den senaste tiden legat på fildelning och nu senast på att förändra sexköpslagen. Frågan är om det är rimligt att fokusera på att jaga fildelare eller att förändra sexköps-lagen när ingen ens dömdes enligt den under föregående år och det finns allvarliga systemfel som måste korrigeras omgående.

Det vi måste inse är att det kommer att finnas brottslingar i alla system och att höjda straff inte nödvändigtvis leder till färre brottslingar men till färre brott.  

Så visst kan ni argumentera vidare om att man ska ge människor en ny chans – men glöm inte bort att den chansen kan kosta någon livet och det är ett pris för högt för någon att betala.

Dagens debattör

Rola Brentlin

22 år, Bromma/

Washington DC,

konsult och internationell sekreterare för MUF.

Publicerad: