Regeringen: Max 180 vargar i Sverige

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Stockholm. Sverige ska ha högst 180 vargar, säger miljominister Lena Ek. Det innebär att tjogtals djur måste skjutas av.

Om stammen ska vara livskraftig behövs minst 380 vargar, hävdar Naturvårdsverket.

– Jag är mållös, säger Mikael Karlsson på Naturskyddsföreningen.

Utöver de 380 vargarna Naturvårdsverket talar om krävs att minst sju nya vargar vandrar in och fortplantar sig varje årtionde. Den slutsatsen drar verket från nya analyser som gjorts av vargforskare. Det är också nödvändigt att inaveln minskas kraftigt de närmaste två åren.

Om den svenska stammen omfattade 180 vargar måste invandringstakten av nya vargar vara mycket högre än hittills, och aktiva åtgärder i form av genetiska förstärkningar skulle vara nödvändiga hela tiden, enligt verket.

Miljöminister Lena Ek (C) har dock redan bestämt sig, berättar hon för TT. Hon kommer att rekommendera den lägre siffran, 180 vargar.

– Den ligger ganska nära det riksdagsbeslut vi har i dag, på 210 vargar, säger Ek.

Hon säger sig vara medveten om att detta kommer att kräva hårt arbete, med ständig genetisk förstärkning av stammen.

– Det kommer att betyda utsättning av valpar, och ytterligare förstärkningar, säger hon.

Beslutet innebär också att regeringen lägger sig relativt nära det tak Jägareförbundet vill ha, 150 vargar.

I dagsläget finns uppemot 300 vargar i Sverige. Hur detta ska gå ihop med nya taket på 180 djur är osäkert, men måste rimligen betyda att den nuvarande stammen måste skjutas ned.

– Det här tar några år att förverkliga, säger Ek.

Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, blir först alldeles tyst i luren när TT ringer om Lena Eks uttalande om 180 vargar.

– Jag är mållös. Sverige var ju nära att dras inför EU-domstolen för taket på 210 djur och en licensjakt som sköt ned stammen till det. Nu går hon ned till en lägre siffra som saknar allt vetenskapligt stöd. Det är ungefär som att klimatpolitiken skulle handla om att öka utsläppen. Detta är fruktansvärt. Jag har nog aldrig hört någon miljöminister lägga ett så dåligt förslag, säger han sedan.

Naturskyddsföreningen riktar också kritik mot Naturvårdsverkets rapport, och hävdar att 380 djur är i underkant. Stammen borde snarare vara på 700 djur, enligt Naturskyddsföreningen.

Sverige riskerar nu att bli fällt i EU:s domstol, säger Mikael Karlsson.

– Detta kan mycket väl riskera utrotning av vargstammen och riskera Lena Eks trovärdighet.

De 380 vargar som enligt verket behövs för att stammen ska vara livskraftig och självständig skulle innebära en utökning av den nuvarande vargstammen med ett hundratal djur. Regeringens ställningstagande innebär i stället att dagens vargstam begränsas med 85 djur. Det skulle därmed krävas en avskjutning.

– Ja, det finns inget annat sätt än jakt om man vill minska vargstammen, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Samtidigt måste friskt blod in i stammen, för att inte få för mycket inavel.

Redan Naturvårdsverkets rekommendationer ligger för lågt, anser Ann Dahlerus, generalsekreterare för Svenska rovdjursföreningen.

– Den siffran bygger på att man gör en kraftig genetisk förstärkning av vargstammen. Och på tre år har man inte lyckats sätta ut en enda varg, säger hon till TT.

Att miljöministern bestämt sig för 180 vargar är "helt orimligt", tycker Dahlerus, som kallar inställningen populistisk.

– Det är en långt mer orealistisk siffra. Det ger extremt olyckliga signaler i ett väldigt spänt läge.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) anser att regeringens ställningstagande om 180 vargar i landet är rimligt. "Men det förutsätter att vargen verkligen förvaltas, med antalsreglerande jakt i vinter och framför allt att handläggningen av skyddsjaktsärenden blir snabb, liberalt tillämpad och utan försvårande villkor, säger förbundsordförande Helena Jonsson i ett pressmeddelande.

Trots att Svenska Jägareförbundet vill se ett tak på 150 vargar är ordföranden Björn Sprängare mycket nöjd med ministerns rekommendation, som ligger något över.

– Det är en siffra vi kan leva med. 180 vargar är absolut tillräckligt många, säger han till TT.

Han tycker att det är märkligt hur mycket mer tid som läggs ned på att analysera konsekvenserna för vargarna.

– Man har inte gjort en beräkning för vad det kostar för människor ute i bygderna. Lägger man sig på omkring 400 vargar kommer kostnaderna vara uppe i miljardklassen, säger han.

Nu krävs ett beslut om vargjakt till vintern, anser Sprängare.

– Den som har varg inpå knuten och får sina får rivna känner nog: Får vi inte jaga varg så får vi aldrig någon ordning på det här, säger han.

Tom Arnbom är rovdjursansvarig vid Svenska världsnaturfonden (WWF) och är både förvånad och kritisk till miljöministerns ställningstagande.

– Jag är ytterst förvånad över Lena Eks agerande i frågan. Regeringen har inte haft en öppen process och gått emot EU:s miljökommissionärs uttalande om en demokratisk process i Sverige. Detta kommer att leda till en konflikt mycket värre än vad den varit tidigare, säger han.

Han konstaterar att den nationella Vargkommittén, där en rad organisationer är representerade, inte har involverats i diskussionen.

– Det ska bli mycket intressant att höra hur Lena Ek motiverar detta för EU-kommissionen. Troligen har en mycket stark lobbygrupp, med framför allt Jägareförbundet, påverkat Centerpartiet att driva fram detta.

– Vad regeringen kanske inte inser är att det är tänkt att Sverige ska sätta normen för resten av EU, säger Tom Arnbom.

TT

Publicerad: