Här är medicin för läkarkrisen

Publicerad:
Uppdaterad:

Läkarutbildade flyktingar snabbutbildas i Stockholms-projektet

1 av 2 | Foto: tommy mardell
räddningen I Stockholm kan 150 utländska läkare jobba i Sverige tack vare Stockholmprojektet. Här är den senaste kullen i spänd förväntan på examensresultaten. Uppe från vänster: Dina Alfekri, Gulush Nematova, Naseer Baloch, Bartosz Bezubik, Natalia Widén och Edward Morcos. Nedre raden: Adebayo Hassan, Marina Jovanovic, Yakoub Malki och Jorge Ferretti.

Flyktingar med utländsk läkarexamen snabbutbildas för att kunna jobba i Sverige.

- Utan dem hade läkarkrisen redan varit ett faktum, säger Anders Helldén på Stockholmsprojektet.

Bristen på utbildad personal är ett av de största problemen inom sjukvården i Stockholm. Situationen är svår även i övriga landet.

Vissa landsting har valt att försöka locka hit läkare från andra EU-länder. I Stockholm tillvaratar man i stället de redan utbildade läkare som finns här men som inte kan jobba eftersom de saknar svensk legitimation.

Med hjälp av individuellt anpassade praktik- och utbildningsprogram har 150 nya läkare på tre år slussats ut till underbemannade sjukhus och vårdcentraler. Modellen kallas för Stockholmsprojektet.

- Det har lyckats över alla förväntningar. I vissa fall har de blivit erbjudna jobb redan under den muntliga tentamen, säger Anders Helldén som leder projektet.

Svårast komma in i systemet

Adebayo Hassan kom från Nigeria för tre år sedan och har sedan dess kämpat för att kunna arbeta som läkare i Sverige. Han har precis gjort de sista proven och vet ännu inte om är godkänd.

- Det svåraste har varit att över huvud taget komma in i systemet. Nu ser jag verkligen fram emot att få göra nytta som läkare, säger han.

Enligt Hans Berglund, studierektor på Karolinska institutet och ansvarig för de teoretiska kurserna i projektet, håller de utländska läkarutbildningarna ungefär samma standard som den svenska. De utländska läkarna har behövt förbättra sitt svenska uttal och sina kunskaper om hur svensk sjukvård är organiserad - och inte skaffa sig fler medicinska färdigheter.

- Framför allt har vi försökt skapa en gemensam värdegrund när det gäller synen på patienterna och deras rättigheter, säger han.

Ytterligare 100 läkare väntas bli klara inom ett par år.

Olle Castelius

Publicerad: