Så här blir det de närmaste fyra åren punkt för punkt

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2
Klarastrandsleden blir trefilig.

NYHETER

Skola och omsorg

Mer personal. Fritidsklubbar för de äldre eleverna. Mer pengar till skolor som har en tuffare situation. Alla elever ska erbjudas idrott och motion varje dag. I femte klass ska alla kunna simma. Samma ersättning till kommunala skolor och friskolor. Tre kriterier för att ansöka till gymnasiet - betyg, närhet och skolans egen profilering. Alla gymnasieelever ska komma in på sitt förstahandsval. Barngruppernas storlek på dagis ska minskas med i snitt två färre barn per grupp.

Trafiken

Norra länken: Motorväg i tunnel från Norrtull till E 18 i höjd med Frescati. En del av länken ska vika av mot öster och komma upp vid Frihamnen för framtida anslutning till den icke beslutade Österleden. Fullmäktige har fattat de viktiga besluten. Bygget väntar bara på att komma igång.

Förbifart Stockholm: En ny motorväg från Kungens kurva till E 4 i höjd med Häggvik. Kallades tidigare för Västerleden. Här krävs ett beslut att gå vidare med planeringsarbetet. I koalitionsöverenskommelsen ingår en skrivelse om att inga detaljplaner får tas under de närmaste fyra åren.

Klarastrandsleden: Förra gatuborgarrådet Sten Nordin (m) drev igenom beslutet om att bredda leden när koalitionen med Stockholmspartiet brutits. Först ska leden få tre filer i stället för dagens två.

E 18 vid Kista/Hjulsta: E 18 mot Oslo är mycket hårt belastad vid Järvafältet. Socialdemokraterna vill ha ny sträckning men miljöpartiet oroas över de boendes möjlighet att nyttja naturen.

Pendeltågstunnel under Riddarfjärden: Den planerade tågtunneln från Södermalm till city och vidare mot de norra förorterna är nästan det enda som s, v och mp är helt överens om att bygga. Den finns också med i regeringsuppgörelsen och ska prioriteras.

Äldreomsorg

400 nya tjänster tillkommer. Försöksverksamhet med fri hemhjälp sex-åtta timmar i månaden för alla över 80 år. 500 nya äldrebostäder med hyresrätt ska byggas varje år.

Renhållning

700 miljoner under tio år till nya papperskorgar, parkbänkar och gatubelysning. Alla stans byggnader ska klottersaneras inom en vecka. Varje dag ska parker och gator städas. Inga avfallsstationer på gatorna. Källsortering i fastigheter införs. Snön ska röjas bort från gatorna snabbare.

Kultur

Alla barn i förskola/skola ska få två kulturupplevelser varje år. Ett kulturhus för ungdomar ska öppnas. Antalet barn som deltar i Kulturskolans fritidsverksamhet ska inom fyra år öka från 13 000 till 26 000. Barn och unga ska få fri entré till stadens bad. 30 nya miljoner om året till lokal kultur och samlingslokaler.

Idrott

Zinkensdamms och Stadshagens idrottsplatser ska rustas upp. Mer pengar till idrott och nya sporter. 300 miljoner till nya idrottshallar och planer.

Integration

600 miljoner direkt till förorterna. Pengarna öronmärks för utbildning, jobb och delaktighet i boendet. 20 miljoner till svenskstudier/arbetspraktik för invandrare.

Barn och ungdom

Alla barn som vill ska få plats på kollo. Fler unga ska få sommarjobba på stans förvaltningar och bolag. Varje stadsdel ska få ungdomsfik och/eller ungdomsgård. All gymnasieungdomar ska få gratis SL-kort.

Publicerad: