ÅSIKT

Låt inte männen gå fria när Mosul befrias

Debattörerna: Offren för våld och våldtäkter måste få upprättelse – om Irak ska få framtida fred

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Om Irak ska nå försoning kan förövare av övergrepp inte gå fria. Människor måste få upprättelse för att Irak ska kunna nå fred och försoning, skriver Lena Ag och Buthainah Mahmood Abba.
DEBATT

DEBATT. Irak, stödd av en USA-ledd koalition och milisgrupper, driver en offensiv för att återta staden Mosul från IS kontroll. Kvinnoorganisationer på plats oroas av vad som kan komma att följa. Samtidigt har den svenska regeringen tagit beslut om en ny biståndsstrategi för Irak.

Kvinna till Kvinna påminner om att Sverige måste vara redo att stötta Irak i den långa återhämtning som väntar och att satsa på kvinnor som kämpar för förändring.

Över tre miljoner internflyktingar i Irak lever under svåra förhållanden. Tio av Iraks 37 miljoner invånare är redan tidigare i behov av humanitär hjälp. Många lider brist på allt: mat, sjukvård, trygghet.

Det finns risk för att ett maktvakuum nu uppstår följt av förnyat våld. Människorna som lever i området runt Mosul har varit isolerade länge och utsatts för förtryck och våld. De kommer att behöva traumastöd och stöd för att bygga upp sitt helt sönderslagna samhälle på nytt, då allt är slaget i ruiner.

Om männen inte har försvunnit i kriget flyr de ofta i förväg med hjälp av de pengar som familjen samlat ihop. Kvinnor flyr ofta efteråt, ensamma eller tillsammans med sina barn.

De kvinnor och barn som lämnas kvar lider ofta brist på ekonomiska tillgångar. Det ökar utsattheten för övergrepp och sexualiserat våld. Barnäktenskapen ökar när föräldrar söker skydd åt sina döttrar och i desperation försöker få färre munnar att mätta.

Våld och övergrepp riktat mot kvinnor är ett effektivt sätt att slå sönder familjer och samhällen. Skammen från sexuella övergrepp drabbar kvinnor men spiller över på barn och män. Förutom trauman så får de utsatta leva med stigmat.

Många gånger lämnas kvinnor själva att hantera följderna. Det är i nuläget ofta lokala kvinnoorganisationer som skapar skydd och hjälp. Den stora förflyttningen av människor och att samhällsstrukturen redan innan är svag gör att det ofta råder total straffrihet för män som förgriper sig på kvinnor på flykt.

Fortfarande finns det mycket aningslöshet och okunskap i mötet med människor på flykt. Personal i flyktingläger delar ut förnödenheter till och kommunicerar med männen. Det finns inte hälsovård som möter kvinnors behov.

Många gånger får lokala samhällen hantera ett plötsligt och stort flyktingmottagande från andra delar av landet eller grannländer. Samtidigt tillåts inte oroväckande många idag att återvända till sina hem för den irakiska regeringen. 

Sverige utökar i vissa delar sitt bistånd till Irak. Vad landet behöver är ett uthålligt stöd. Enligt Världsbanken tar det mellan 15 och 30 år, för att återuppbygga ett land. Länder faller lätt tillbaka i konflikt, och 90 procent av det senaste årtiondets inbördeskrig ägde rum i länder som redan upplevt inbördeskrig de senaste tre decennierna. 

Om Irak ska nå försoning kan förövare av övergrepp inte gå fria. Människor måste få upprättelse för att Irak ska kunna nå fred och försoning. Kvinnor måste vara med och forma sitt land liksom männen.

Sverige ger viktigt stöd till FN-organ, men det behövs ytterligare satsningar på Iraks gräsrots- och kvinnoorganisationer som kämpar för att motverka våld och extremism, särskilt i de tidigare IS-kontrollerade områdena.

Därför bör Sveriges regering genom utvecklingsstöd och i uppmaning till andra stater:

Kräva att Iraks kvinnor inkluderas i de freds- och försoningssamtal som redan pågår.

Se till att stöd öronmärks för kvinnliga internflyktingar i Irak och inte går via myndigheter där de riskera att försvinna i korruption. 

Bidra till vård och rehabilitering för de som utsatts för övergrepp, kidnappning, trafficking och tvångsäktenskap och ge dem ekonomiskt stöd och juridisk hjälp. 

Se till att flickor i flyktingläger kan och vågar gå till skolan. Ibland släpps de inte iväg då familjerna fruktar för deras säkerhet.


Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna
Buthainah Mahmood Abba, Ledare för kvinnoorganisationen Hawa Organization for Relief and Development som arbetar med internflyktingar i Irak


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM