Ny studie: Alzheimertest kan ge diagnos 20 år före symtom

Ett enkelt blodprov kan räcka.

Svenska forskare ligger bakom den bakom banbrytande upptäckten.

Uppges kunna förutsäga alzheimers med 96 procents säkerhet.