Psykologen: Så ska du agera om ditt barn mår dåligt

Hur upptäcker man om ens dotter eller son mår psykiskt dåligt? Och finns det något sätt att ”skydda” sitt barn från att drabbas av depression eller ångest? Psykologen Martin Forster, som forskar i föräldraskap, ger svar.

Signaler att vara uppmärksam på

6 tips på, hur du som förälder ska agera

Då är det dags att söka hjälp