Lena Mellin: Valet står mellan sänkt skatt på bensin och klimatet

Höga bensinpris slår mot hushållskassan.

Men det är dags att vänja sig.

Att rädda klimatet är inte gratis.

Höga bensinpriset slår mot hushållskassan.

ARTIKELN HANDLAR OM