Skydda tjejernas liv mot killarnas våld

Debattören: Vi måste tidigt fånga upp unga våldsutövare

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alla unga tjejer, som nu läser om det som hände Wilma, ska kunna känna sig trygga med att samhället ska göra allt som är möjligt för deras rätt till ett liv fritt från killars våld, skriver Zandra Kanakaris.
Foto: GETTY
Alla unga tjejer, som nu läser om det som hände Wilma, ska kunna känna sig trygga med att samhället ska göra allt som är möjligt för deras rätt till ett liv fritt från killars våld, skriver Zandra Kanakaris.

DEBATT

DEBATT. I förra veckan väcktes åtal mot 17-åriga Wilma Anderssons expojkvän som är misstänkt för bland annat mord. Att samhället börjar prioritera frågan om killars våld mot tjejer är avgörande i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

De flesta är i dag överens om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra – det är till och med ett av Sveriges jämställdhetspolitiska mål – men för att nå dit behöver samhället få upp ögonen för att killars våld mot tjejer är minst lika vanligt och farligt som i de vuxnas, och börja prioritera målgruppen killar som utövar våld mot tjejer.

Mycket av det som anhöriga och vänner till Wilma vittnar om i förhör som exempelvis expojkvännens kontroll via gps och andra kränkande och våldsamma handlingar är sådant som vi på den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se får höra om från utsatta unga tjejer varje dag. 

Förra månaden publicerades vår ettårsrapport där det med skrämmande tydlighet framgår att våldet som tjejerna är utsatta för är grovt och att de ofta är rädda för sitt liv och sin hälsa.

Att killars våld mot tjejer är minst lika allvarligt, och så som mäns våld mot kvinnor börjar, är livsviktig samhällsinformation som vi fokuserat alldeles för lite på. Det krävs därför omedelbara krafttag mot detta alltför osynliga samhällsproblem.

Vi har startat ungarelationer.se, samlat kunskap och erfarenheter i en omfattande rapport samt startat ett nationellt kunskapscentrum för ungas relationer – KUR, för att motverka och sätta fokus på killars våld mot tjejer.

Landets tjej- och ungdomsjourer har också påtalat behovet av insatser. Nu är det upp till politiken att skyndsamt vidta nödvändiga åtgärder för att rädda liv.

Det här handlar om fruktansvärda brott men under stödsamtalen med de unga tjejerna framkommer att ytterst få har polisanmält de brott de varit utsatta för. Skälen till det kan vara många. En vanlig föreställning är att det ändå inte skulle leda någon vart. Många tror inte heller att det som de är utsatta för är brottsliga handlingar.

Hittills har det gjorts förvånansvärt få satsningar på den här målgruppen, trots att det sannolikt är något av det viktigaste vi kan göra för att förebygga våldet: om vi tidigt fångar upp unga våldsutövare kan de hindras från att drabba framtida partners.

Fler tjejer måste också få stöd, skydd och hjälp för att orka och våga göra en polisanmälan, fler anmälningar måste leda till åtal och fler förövare måste lagföras.

Vi efterlyser ordentliga satsningar på unga, både på prevention och stöd, och det måste få kosta pengar på samma sätt som när det gäller vuxna. Killars våld mot tjejer ska alltid inkluderas och särskilt lyftas i arbete, policys och strategier som berör mäns våld mot kvinnor.

Hälso-, sjuk- och elevhälsovården måste rutinmässigt ställa frågor om våld när de möter unga och rättsväsendet måste arbeta tydligare med frågan, till exempel genom att tillämpa fridskränkningsbrotten och möjligheten till kontaktförbud i större utsträckning även när det gäller unga.

Vi behöver också begränsa pornografins skadliga inverkan på unga genom att införa åldersverifiering på porrsajterna och porrkritiska samtal i skolan.

Alla unga tjejer, som nu läser om det som hände Wilma, ska kunna känna sig trygga med att samhället ska göra allt som är möjligt för deras rätt till ett liv fritt från killars våld.


Zandra Kanakaris, generalsekreterare, 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE