Mysteriet i Uralbergen löst – eller?

Militärt experiment, svartsjukemord, vilda bestar och radioaktiv strålning. De mystiska dödsfallen under expeditionen i Uralbergen har förbryllat i över 60 år.I en ny rapport säger sig Ryssland nu ha funnit svaret på vad som hände

Radioaktiva spår ”Som att kropparna släpats”