Rättsläkaren övertygad om dödsorsaken

Jeffrey Epsteins kropp obducerad

Privat patolog övervakade processen