Fackets krav på Löfven: Prata mindre om migration

Reporter: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Nu sätter Stefan Löfvens gamla arbetskamrater på IF Metall press på Socialdemokraterna inför valet.

Lägg ned snacket om migrationen – och börja prata om industrins villkor, är budskapet.

– Industrin är dragloket i Sveriges ekonomi så det är jätteviktigt, säger Marie Nilsson, IF Metalls förbundsordförande.

Stefan Löfven var förbundsordförande i IF Metall innan han valdes till S-ledare 2012, och två år senare blev statsminister. Men trots att han har ett starkt stöd från fackligt håll finns nu ett pyrande missnöje med vilka frågor som lyfts fram av S.

1 av 4 | Foto: JERKER IVARSSON
Marie Nilsson, IF Metalls förbundsordförande.

– Det har varit en väldig fokusering på ordning och reda och migrationsfrågorna och det känns som att vi inte kommer ur det. Vi behöver diskutera en rad andra frågor som är viktiga, säger hans tidigare arbetskamrat Marie Nilsson, Metallordförande sedan 2017.

”Jätteviktiga frågor”

Marie Nilsson tycker generellt att Löfvens regering har lyft industripolitiken jämfört med tidigare regering, men hon är besviken på hur lite dessa frågor märks nu inför valet:

– Industrin är dragloket i Sveriges ekonomi, det gör att vi får exportinkomster, bra jobb som betalar hyfsade löner och bra skatteintäkter som i sin tur är viktiga för att kunna hålla en hög nivå på välfärden i det här landet, så det är jätteviktiga frågor, säger hon.

Metall-basen menar att S nu måste börja prata om det som är viktigt för hennes medlemmar. Till exempel att investera i personalen och nya företagsetableringar, men också i smart industri och infrastruktur som vägar och järnvägar, framhåller hon.

– Jag skulle till exempel gärna se att man flaggar upp insatser för hur vi kan använda hela vår basindustri för att vara med och utveckla klimatfrågan och gå mot ett fossilfriare samhälle. Där ser vi industrin som en lösning.

Kan skapa nya jobb

En annan fråga är den ökande elektrifieringen av fordon och behovet av mineraler till batterierna, vilket kan ge nya jobb i Sverige framöver, menar Marie Nilsson.

– Vi har enorma tillgångar i form av basmineraler men en tillståndsprocess som är väldigt ineffektiv, säger hon.

– Det handlar inte om att tumma på miljökrav eller regler, men vi skulle vilja snabba på processen så att investerare fortare kan få veta om det är möjligt att satsa för att få igång en brytning här. I dag tar den processen sju-åtta år.

Vill höra alla partier

Marie Nilsson framhåller att hon vill att industrifrågorna kommer upp i den politiska debatten så att alla partiers politik på området blir tydlig.

– Jag vill inte bara höra vad S har för idéer, utan det är hela det politiska fältet som behöver tala om hur de ser på industrin, säger hon.

– Det är ingen hemlighet att vi var ganska missnöjda med Reinfeldt-regeringen. Det fanns en inställning att industrin var ett särintresse som var på väg ut i Sverige och inte spelar så stor roll längre. Det gjorde oss väldigt ledsna och upprörda.

LO-medlemmar väger mellan S och SD

LO, där Metall ingår, satsar 30 miljoner på att kampanja i valrörelsen. Man har som mål att genomföra en halv miljon samtal inför valet – och att minst 50 procent av deras medlemmarna ska rösta på S.

Samtidigt står många av fackets medlemmar i dag och väger mellan S och SD, vilket också Metall märker av.

– Det finns en osäkerhet kring vad S egentligen står för i dag. 

Trots detta är Metalls ledning fortsatt övertygad om att en S-ledd regering är bäst för deras medlemmar.

– Det handlar inte om omsorg om det socialdemokratiska partiet eller ens om Stefan Löfven, utan om att vi är övertygade om att en regering med starkt inslag av S skapar den sammantaget bästa politiken för våra medlemmar i deras vardag. Men också för industrin i Sverige och för Sveriges konkurrenskraft, säger Marie Nilsson.

Arbetsmiljö och nya anställda

CNC-operatören Besim Matoshi, som är Metalls ordförande i avdelning Västbo Östbo i Värnamo och lokalt aktiv inom S, håller med om att politikerna på riksnivå har pratat mycket om migration samt lag och ordning. Samtidigt förstår han det.

– Det är inte så konstigt när vi har haft den största flyktingvågen i mannaminne och terrordåd i Stockholm, det har satt sina spår.

Däremot menar Besim Matoshi att industriarbetarna inte pratar om dessa frågor särskilt mycket längre. Nu handlar det i stället om att man vill veta mer om hur deras jobb och arbetsmiljö ska säkras.

– Det stora samtalsämnet är hur ska vi få in mer människor i industrin och hur vi kan utvecklas och ta nya marknadsandelar, säger han.

Det handlar både om kompetensutveckling för dem som jobbar i industrin och också om utmaningen i att hitta rätt utbildad personal som kan ta de lediga jobben, framhåller Matoshi.

– Det har blivit en arbetsmiljöfråga att vi inte får in utbildat folk i tid. Det har inneburit att våra medlemmar jobbar väldigt mycket övertid och har gjort det under lång tid. Och det sliter ut dem.


• Vill du ha politiknyheter direkt i ditt flöde? Klicka här och gilla Aftonbladet Samhälle på Facebook!

Publicerad: