”Vi nollar den skuld som staten haft för flyktingmottagandet”

avEbba Thornéus, Jonathan Jeppsson, TT

I dag presenterade regeringen vårbudgeten för 2018.

Totalt satsas 2,6 miljarder på olika reformer – och mycket av pengarna kommer att gå till sjukvård och äldreomsorg.

Kommunernas flyktingmottagande får även 5 miljarder mer än beräknat.

– Vi kommer att nolla den skuld som staten haft till kommunerna, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till SVT Nyheter.

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) regeringens vårbudget för 2018.

Totalt satsas 2,6 miljarder på olika reformer, bland annat inom sjukvård- och äldreomsorgen. Även polisen, försvaret och tullen får ökade anslag.

– Det här är en budget för ett starkare Sverige, säger Magdalena Andersson på en presskonferens och tillägger att det är den så kallade ”svenska modellen” som levererar den starka svenska ekonomin, med rekordhög sysselsättning och en sjunkande arbetslöshet samt den lägsta statsskulden sedan 1977.

– Det här är något som ger Sverige de muskler som krävs den dag konjunkturen vänder, säger Andersson om den låga statsskulden.

Nästa år beräknas Sveriges BNP öka med 2,2 procent, för att 2020 öka med 2,1 procent, också det oförändrat jämfört med tidigare bedömningar.

”Vi har tagit Sverige i en ny riktning. Investeringar i jobb, sjukvård, skola och klimat har gett resultat. Nu fortsätter regeringen med ytterligare satsningar för ett tryggt och hållbart Sverige”, skriver Magdalena Andersson i ett uttalande.

Totalt 5,2 miljarder för migration

Förutom satsningarna på reformer ökade även anslag inom migrationsområdet, bland annat till kommunernas mottagningsutgifter, som ökat med 4,9 miljarder.

Anledningen är i huvudsak ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga i landets kommuner, och den långsamma och krångliga hantering som har gjort att statens utbetalningar låtit dröja på sig.

”Kommunerna hade möjlighet att ansöka om ersättning för tidigare kostnader enligt detta system t.o.m. den 31 december 2017. De ansökningar om ersättning för mottagande av ensamkommande asylsökande barn och unga som kommit in från kommunerna uppgår till högre belopp än beräknat, varför ytterligare medel behöver tillföras anslaget ” skriver regeringen i ett uttalande kring hanteringen.

Andersson: Kommer nolla skulden

Enligt finansministern ska alla fordringar vara betalda innan året är slut.

– Vi kommer nu att nolla den skuld som staten har haft till kommunerna för kostnader som de har haft, säger finansminister Magdalena Andersson (S) till SVT Nyheter och tillägger att pengarna kommer från överskott i statsfinanserna.

Totala ökade utgifterna inom migrationsområdet med 5,2 miljarder kronor.

Cirka 1,5 miljarder kommer även vara öronmärkta för välfärdssatsningar.

”Under de kommande åren ser vi att behoven i välfärden kommer att öka i och med att vi lever allt längre och det föds fler barn. Det kommer att bli nästa mandatperiods stora uppgift”, skriver finansministern i en kommentar.

Arbetslösheten på 6,2 procent

Andra satsningar i vårändringsbudgeten är bland annat 400 miljoner i insatser i svenska och sommarjobb för unga, 500 miljoner kronor på stöd till metangasreducering och till solceller och 300 miljoner till polisen och Tullverket.

I vårpropositionen räknar regeringen även med att BNP-tillväxten i år blir 2,8 procent, oförändrat jämfört med prognosen från februari.

Arbetslösheten bedöms landa på 6,2 procent i år. Nästa år räknar regeringen med en arbetslöshet på 6,2 procent. Under 2020 räknar regeringen med att arbetslöshet sjunker till 6,1 procent.

Inte heller det är några större förändringar jämfört med tidigare prognos.

Under 2017 låg arbetslösheten på 6,7 procent.

Ingen höjning av styrräntan

Samtidigt kommer beskedet att inte heller regeringen tror att Riksbanken kommer att höja styrräntan i år.

Riksbanken själv har flaggat för en räntehöjning under andra halvåret i år.

Under morgonen kommer de andra partierna att kommentera propositionen.

Hålltider för partiernas pressträffar:
09.00 Magdalena Andersson presenterar vårbudgeten.
09.45 Kristdemokraterna.
10.15 Vänsterpartiet.
11.00 Moderaterna.
11.15 Sverigedemokraterna.
11.30 Centerpartiet.
12.00 Liberalerna.

1 av 2 | Foto: Robin Lorentz-Allard
Finansminister Magdalena Andersson (S)
ARTIKELN HANDLAR OM