HD avgör utländsk students återbetalningskrav

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Centrum för rättvisa/TT
Connie Dickinson. Arkivbild.

Högsta domstolen avgör i dag fallet med den amerikanska studenten Connie Dickinson som kräver pengarna tillbaka för sin utbildning.

En seger för Dickinson kan även ge svenska studenter rätt till ersättning när kvaliteten brister, enligt en expert.

Connie Dickinson betalade 170 000 kronor för fyra terminer på kandidatutbildningen Analytical finance på Mälardalens högskola, men hoppade av sedan Universitetskanslersämbetet slagit fast att den inte höll måttet. Tingsrätten gav henne rätt till pengarna tillbaka, samtidigt som hovrätten endast gav henne halva summan eftersom hon haft viss nytta av kurserna.

"Principiellt viktigt"

I dag ska Högsta domstolen fatta det avgörande beslutet – som blir prejudicerande för hur liknande situationer ska behandlas i framtiden. Connie Dickinson representeras av juristen Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa, som driver frågan gratis eftersom den enligt honom är principiellt viktig.

– På ett rättsligt plan är det viktigt att domstolen markerar att när högskolorna tar betalt av utländska studenter för högskoleutbildningar har studenterna inte bara skyldigheter utan också rättigheter, säger Bergman.

– Om staten säljer offentliga tjänster måste de ha samma ansvar som privata aktörer som säljer motsvarande tjänster, säger han.

Ann Cederberg, förvaltningschef på Mälardalens högskola, säger att skolan inte är emot att Dickinson ska återbetalas, men att den först vill ha frågan prövad rättsligt.

– Vi har inte sagt att vi inte ska betala tillbaka, utan att vi och alla andra lärosäten behöver veta hur man hanterar den här frågan innan vi betalar ut pengar, så att vi vet att det är juridiskt korrekt, säger Ann Cederberg.

"Har goda utsikter"

Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger att Connie Dickinson har goda utsikter att vinna målet.

– Hon har betalat för en tjänst som inte har ansetts motsvara de krav som man kan ställa på tjänsten. Då har hon inte fått det hon har betalat för, säger han.

Fallet är intressant eftersom det även kan leda till ersättningskrav från svenska studenter, som till skillnad från utländska studenter inte betalar terminsavgifter, enligt Lars Bejstam.

– En svensk student har inte betalat någonting. Men det skulle kunna leda till återbetalningar om den svenska studenten kan göra gällande att den har haft vissa utgifter för litteratur och annat, och kanske har avstått från förvärvsinkomster under en tid, säger Bejstam.

Publicerad: