Högsta överdödligheten i Sverige sedan spanska sjukan

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Överdödligheten i Sverige för 2020 landar på 7,9 procent, jämfört med de fem senaste åren.

Det visar färska siffror från SCB, Statistiska centralbyrån.

– Vi får gå tillbaka till 1918 om vi ska hitta något år som sticker ut så pass mycket som år 2020, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

Sveriges överdödlighet under förra året är historiskt hög. Det dog 7,9 procent fler när man jämför med snittet från de föregående fem åren, enligt SCB.

– Vi måste gå tillbaka lång tid för att hitta mer avvikande siffror om man jämför varje år med den föregående femårsperioden. Det är ända tillbaka till 1918 när spanska sjukan var som värst, säger Linus Garp, befolkningsstatistiker på SCB.

Men överdödligheten under spanska sjukans dödligaste år var betydligt högre än förra året. 1918 var överdödligheten 33 procent jämfört med åren före.

– Det är bara att konstatera att att vi har en överdödlighet som vi inte har sett på väldigt, väldigt länge. De slutsatserna som man kan dra är att det är en onormal kurva och att det är pandemin som har gjort att vi 2020 har en så hög överdödlighet.

Sjukstugan i Sveg under spanska sjukan. Doktorns namn är Egerström.
Foto: TT
Sjukstugan i Sveg under spanska sjukan. Doktorns namn är Egerström.

Högst bland äldre män

De månader med högst överdödlighet var under två perioder. Den första perioden var i slutet av mars och i april.

– Därefter kom det en ny våg i slutet av november och i december. Men i januari, februari och under sommaren hade vi en lägre överdödlighet. Därför kan man tydligt koppla ihop överdödligheten till pandemins värsta vågor.

Överdödligheten var 2020 som högst hos män 75-84 år där överdödligheten låg på 20,6 procent. I Stockholm var överdödligheten mer än dubbelt så hög som rikssnittet, 16,4 procent.

Foto: Staffan Löwstedt/SvD
Intensivvård på Södertälje sjukhus under coronapandemin.

Högre överdödlighet än övriga Norden

Stockholm har haft den högsta överdödligheten i procent. Men om man ser till antal döda under 2020 i relation till folkmängden har man haft den lägsta dödligheten. Detta för att Stockholm generellt har en ung befolkning.

– För att förtydliga detta: Stockholm har jämfört med sig själv den högsta överdödligheten. Men jämför man den med andra regioner är den lägst. Västernorrland till exempel har den högsta om man jämför alla regioner sett till folkmängden så hamnar deras siffra på 1,3 procent döda per 1000 invånare. Stockholm har 0,8 döda per 1000.

Enligt de senaste siffrorna har 22 europeiska länder drabbats värre än Sverige under pandemin. 8 länder har haft lägre överdödlighet. Eftersom vi fortfarande inte har all statistik tillgänglig för förra året från alla länder är det svårt att jämföra om Sverige har klarat sig bra eller dåligt jämfört med Europa, menar Linus Garp.

– Vi är också mitt uppe i en pandemi och har inte all nödvändig data för att kunna utvärdera detta ännu. Men man kan konstatera att vi har högre överdödlighet än övriga Norden och att flera länder har haft betydligt tuffare perioder sett till antal döda.

Foto: TT NYHETSBYRÅN
Sjukvårdare i Stockholm förbereder sig för anstormning av patienter under spanska sjukan.
Publicerad: