Det är dags att testa medborgarlön i Sverige

17 debattörer i upprop: Basinkomst ger möjligheter och trygghet åt alla

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Försök med basinkomst har visat att nästan ingen drar sig tillbaka från arbetsmarknaden, skriver debattörerna.
Foto: TT/Montage
Försök med basinkomst har visat att nästan ingen drar sig tillbaka från arbetsmarknaden, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Vi lever i en fantastisk tid. Äntligen är människans utmaning inte att tillverka de prylar och den mat nöden kräver. I tusentals år har vi slitit och kämpat för att överleva.

Nu är utmaningen inte längre att vi ska överleva utan att planeten ska överleva vår resursförbrukning och att fördela det som produceras så att alla kan få del av utvecklingen.

Normalt har teknikutvecklingen skapat lika många jobb som har försvunnit men nu verkar trenden brytas, artificiell intelligens förutspås kunna minska behovet av arbete. Då ställs vi också inför utmaningen hur vi fördelar vinsterna från effektivisering.

Traditionellt har fack och arbetsgivare kommit överens om hur de ska fördela en växande kaka, men med robotar behöver man inte förhandla och algoritmer behöver ingen mat. Om de som äger tekniken får alla vinster från den kommer klyftorna att växa och samhället blir instabilt samtidigt som arbetslösheten växer.

I detta läge är det märkligt att frågan om basinkomst, även känt som medborgarlön, inte ens är på dagordningen. Om vi beskattar det som förstör miljön och inkomsterna från automatiseringen snarare än att vara beroende av skatter från arbete möjliggörs ett grundskydd åt alla.

Med basinkomst får alla, utan villkor, tillräckligt för mat och hyra och basbehoven, men få vill leva sitt liv på så låg nivå. Men i stället för att söka hundratals jobb och få hundratals nej och tvingas till förnedrande granskningar för att få försörjningsstöd kan alla få basinkomst. Besparingar från onödiga kontrollapparater skulle ske. Människor får en trygghet som kan ge dem möjlighet att vidareutbilda sig eller starta eget.

Tidigare försök med basinkomst har visat att i princip inga drar sig tillbaka från arbetsmarknaden utan finner andra vägar på den. Även de som inte söker vanliga arbeten tenderar till att gynna samhället med icke-betalt men viktigt arbete inom träning, naturvård, socialt skydd, eller i demokratins tjänst.

Vi har olika åsikter om hur hög nivån ska vara och hur basinkomst ska finansieras, men vi delar bilden av att frågan förtjänar att diskuteras, utredas och gärna införas på försök. Kanske i en glesbygdskommun och i ett utsatt område.

Framgångarna för basinkomstförsök har visat sig vara stora i olika länder i Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika. Vi vill gärna se att även Sverige provar sig fram till sin egen modell.

Få känner till att FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna kräver att varje stat, efter förmåga, är skyldig att ge människor en dräglig levnadsnivå för att få kraft och tid att utnyttja sina mänskliga rättigheter:

Artikel 22: Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete i enlighet med varje stats organisation och resurser.

Vi är alla förespråkare för en debatt om basinkomst och är villiga att pröva frågan seriöst. Precis som alla stora reformer krävs utredningar och tester. Sverige brukar framhållas som ett innovationsvänligt land, vi tycker att det också borde omfatta socialt nytänkande.

Magnus Andersson, partiledare Piratpartiet
Jan Axelsson, Basinkomst Malmö
Christian Engström, Piratpartiet
Lennart Färnström, Syre
Göran Hansson, Basinkomst Österlen
Lili Johansson, Basinkomst Malmö
Martin Jordö, riksdagskandidat F!
Samuel Kazen Orrefur, (S) Sigtuna
Susanne Meijer, (S) Hörby
Hannah Le Moine, Basinkomstpartiet
Rebecka Le Moine, (MP) Riksdagskandidat Östergötland
Annika Lillemets, (MP) Riksdagsledamot
Nike Markelius, artist, författare och skribent
Tom Nilstierna, (C)
Carl Schlyter, (MP) Riksdagsledamot
Lena Stark, partiledare Basinkomstpartiet
Gunilla Weibull, Basinkomst Malmö


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE