Därför skadas landet av moderatbudgeten

Grunden har Moderaterna ritat ihop i partikansliets ekokammare

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Magnus Sandberg / AFTONBLADET / / AFTONBLADET

Någon gång efter klockan fyra i eftermiddag ska riksdagen rösta om nästa års statsbudget. Allting tyder på att ledamöterna då kommer att lägga ytterligare en dimension till det politiska kaos landet befinner sig i.

Moderaterna, som för knappt en månad sedan misslyckades med att erövra regeringsmakten, tänker driva igenom sin ekonomiska politik. Och med stöd av kristdemokrater och sverigedemokrater lär antalet röster räcka.

Det är riktigt dåligt på åtminstone tre sätt.

Pengarna försvinner

För det första är det inte 20 miljarder i skattesänkningar - mest till de som tjänar bäst - som Sverige behöver. Inte höjd skatt på fackföreningsavgift, slopade byggsubventioner eller avskaffad flygskatt heller. Det Sverige behöver är resurser till välfärden - vård, skola och omsorg - och insatser för att hantera en kommande lågkonjunktur.

När Sverige så småningom får en regering är det frågor som kommer att stå överst på dagordningen, men efter dagens omröstning har riksdagen redan delat ut pengarna.

Dåligt underlag

För det andra är det ett illa underbyggt beslut riksdagen kommer att fatta. Att göra en budget är inget enkelt handgrepp. Finansdepartementets tjänstemän jobbar stenhårt med varje siffra, ner till minsta elcykelbidrag. Myndigheter och andra departement får lämna synpunkter och komma med invändningar. Till slut finns ett underlag som får statens verksamhet att fungerar under det kommande året.

Det beslut riksdagen av allt att döma kommer att fatta i dag har en helt annan bakgrund. Grunden har moderata partipolitruker ritat ihop i partikansliets ekokammare. Sedan har kristdemokrater och - mer diskret - sverigedemokrater fått ändra i marginalen.

Exakt vad som kommer att haverera när den moderata budgeten ska tillämpas vet vi inte, men vi vet att det kommer att bli problem.

Medvetet sabotage

För det tredje sätter riksdagen i dag ett farligt exempel för framtiden. Reglerna för övergångsregeringen och i förlängningen övergångsbudgeten finns för att underlätta för en kommande regering. Magdalena Andersson och hennes kollegor har hållit sig till de reglerna. Moderaten Elisabeth Svantesson och sverigedemokraten Oscar Sjöstedt saboterar dem medvetet.

Det är så praxis skapas. Nästa gång landet befinner sig i politisk kris kommer ingen att hålla sig till några regler.

avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM