Nu står striden mellan oss och populisterna

Annie Lööf: Vi vänder inte kappan efter vinden och överger viktiga principer

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi är fast övertygade om behovet att vara en del av den frihetliga, öppna och liberala rörelse som med kraft möter den aggressiva, nationalistiska populismen, skriver Annie Lööf.
Foto: TT
Vi är fast övertygade om behovet att vara en del av den frihetliga, öppna och liberala rörelse som med kraft möter den aggressiva, nationalistiska populismen, skriver Annie Lööf.

DEBATT. I början av 2000-talet diskuterades globaliseringens för- och nackdelar intensivt. I dag är denna diskussion åter aktuell.

Då stod kampen mellan liberaler och socialister, nu står kampen mellan handel eller protektionism, samarbete eller slutenhet mellan liberaler och högerpopulister, ofta främlingsfientliga.

Värden som vi under decennier tagit för givna utmanas. Den politiska turbulensen märks i människors vardag. Intoleransen och misstron breder ut sig.

Vi ser hur globaliseringens kritiker vädrar morgonluft. Hur öppenheten steg för steg byts mot splittring. Hur slutenhet i stället för samarbete pekas ut som vägen framåt.

Men över hela Europa formeras också de krafter som vill fortsätta försvara öppenhet, tolerans och samarbete.

Inför det Europeiska toppmötet i Bryssel samlas i dag regeringschefer från liberala partier runt om i Europa, tillsammans med liberala partiers partiledare.

Vi är fast övertygade om behovet att vara en del av den frihetliga, öppna och liberala rörelse som med kraft möter den aggressiva, nationalistiska populismen.

Det här är i allra högsta grad en politisk strid som har direkt påverkan på våra samhällen. I Ungern ändras godtyckligt i grundlagen för att bättre passa regeringen och stänger ner universitet på politiska grunder. I Polen styr ett högerpopulistiskt parti, som har begränsat författningsdomstolens oberoende. I Österrike har det högerpopulistiska partiet tagit plats i regeringen.

För två år sedan röstade Storbritannien om att lämna EU. I USA har en populistisk president en agenda som förstärker motsättningar och skapar djup splittring i samhället vilket riskerar att få långtgående konsekvenser för handel och för hela det internationella samfundet.

När andra länder sluter sig får det konsekvenser även i Sverige. När EU och USA i stället för att diskutera hur handeln och samarbetet kan fördjupas mellan våra världsdelar, inför nya tullar riskerar det att slå direkt mot våra jobb.

När Storbritannien steg för steg förbereder sig för att lämna EU blir de negativa konsekvenserna för de svenska företagen allt mer påtagliga.

Samtidigt ser vi hur den ekonomiska framtidstron och det politiska självförtroendet lämnar Europa och snarare etablerar sig i andra delar av världen. Det är en ytterst allvarlig utveckling.

En av grunderna till dessa politiska förändringar är den hopplöshet som breder ut sig i många utvecklade länder. Känslan av maktlöshet inför sin egen livssituation och avsaknaden av framtidstro.

Människor som med rätta känner sig bortglömda och som inte ser några alternativ till de liv som de lever och som av den anledningen vänder sig mot det samhälle som de lever i.

Av detta ska politiker från många läger dra lärdom. Vi har tillåtit bygget av allt för stora system, trots att systemen inte gjort att fler får plats. Vi har inte förmått att gemensamt i EU lösa den migrationskris som både skapat social oro men som också gjort att flyktingar hamnat i kläm.

Många länder, däribland Sverige, har de senaste åren undvikit att göra de strukturreformer som krävs för att få fram fler jobb och ökad tillväxt i hela landet, inte minst i de traditionella bruksorterna.

Ska vi fortsatt kunna stå upp för den globalisering, öppenhet och tolerans som byggt Europa starkt, måste fler människor få dra nytta av den positiva utveckling vi sett i Europa de senaste decennierna.

Människor måste ha ett jobb att gå till, orter som glömts bort behöver återigen få möjligheten att känna framtidstro och välfärdssystemen behöver ge människor den trygghet de förtjänar.

För detta krävs ett tydligt, liberalt och inkluderande politiskt ledarskap. Vi kan inte vända kappan efter vinden och överge viktiga principer för att i stället söka enkla lösningar.

Även framåt kommer ett starkt samhälle byggas genom att också stå upp för de allra mest utsatta, såväl människor som landsändar. Enskilda länders självbestämmande säkras bäst genom samarbete. Jobb på den svenska landsbygden kommer framför allt att växa fram genom handel och utbyte med omvärlden.

Det är med dessa principer i ryggen jag i dag reser till Bryssel för att där möta mina liberala partiledarkollegor. Höstens val till Sveriges riksdag och vårens val till Europaparlamentet blir tydliga värderingsval. Med framtidstro och öppenhet ska vi ta Sverige och Europa framåt.


Annie Lööf, partiledare Centerpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS VIDARE

Vilket parti tycker mest som du? Gör Aftonbladets valkompass här!

Publicerad: