Barnen på förskola – trots föräldrarnas karantän

Av: TT

Publicerad:
Den som suttit i karantän med sin sjuka anhöriga i Region Stockholm, kommer att uppmanas att testa sig innan han eller hon bryter sin veckolånga isolering.
Foto: Johan Nilsson/TT
Den som suttit i karantän med sin sjuka anhöriga i Region Stockholm, kommer att uppmanas att testa sig innan han eller hon bryter sin veckolånga isolering.

Även om båda föräldrarna sitter i karantän ska barnen fortsätta att gå i skola och förskola, vilket kan innebära en del problem. Det erkänner smittskyddsläkaren i Stockholm där man nu arbetar för fullt med hur restriktionen ska fungera i praktiken.

Smittspridningen ökar i Region Stockholm där man nu planerar att införa så kallad anhörigkarantän. Det vill säga att de anhöriga också ska stanna hemma tillsammans med den sjuka partnern. Men detta kommer i så fall endast att gälla de vuxna. Barnen ska fortsätta att gå i skola och förskola precis som vanligt.

– Vi har skolplikt och det är inte barnen som är drivande i smittspridningen, säger Maria Rotzén, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Stockholm, till TT.

Under vecka 36 upptäcktes 254 fall av covidsmitta i Region Stockholm. Veckan därefter hade antalet ökat till 305 nya fall, en siffra som förra veckan hoppade upp till 539 nya fall.

– Det är en tydlig trend, och nu har vi sett en större ökning som gör att vi har anledning att vara extra observanta på vad som händer och påminna om att det här inte är över ännu, säger Maria Rotzén.

En veckas isolering

Det finns inga planer i dagsläget på att skjuta på möjligheterna att återigen kunna besöka personer inom äldreomsorgen, något som ska bli möjligt från och med den 1 oktober. Regionen har inte heller några planer på att hålla tillbaka på de lättnader avseende större evenemang som regeringen väntas fatta beslut om inom kort och som i så fall kan komma att gälla från och med den 1 oktober.

– Det finns inga sådana planer just nu, eftersom förutsättningen för dessa förändringar, som besök inom äldreomsorgen, är att de kan genomföras på ett smittsäkert sätt, säger Maria Rotzén.

Däremot har regionen meddelat att den eventuellt kommer att införa anhörigkarantän, eller anhörigisolering.

– Tanken är att de anhöriga ska vara hemma med smittbärarpenning eller motsvarande tillsammans med den sjuke. Det kommer antagligen också att bli så att vi kommer att uppmana den anhöriga att testa sig innan man bryter sin isolering, även om man inte har några symtom, säger Maria Rotzén.

TT: Hur länge kommer karantänen att gälla?

– Vi diskuterar fortfarande hur det ska gå till rent praktiskt, men runt en vecka, tror vi.

Barnen kvar i skolan

TT: Om man har barn i skolan som man måste lämna och hämta, hur gör man då?

– Det får man ordna på något vis. Det finns en mängd frågor som man måste lösa på ett pragmatiskt och klokt sätt, så att det blir en åtgärd som uppfattas som något positivt. Jag har inga bra svar på hur man praktiskt kan göra, men man kanske kan komma överens med förskolepersonalen om att komma ut och hämta barnet eller något liknande.

TT: Är det inte en risk då att det bara blir en sorts halvkarantän för den anhöriga?

– Det blir i alla fall något som är bättre än det vi hade innan, även om det kanske blir så att man måste följa med sitt barn till förskolan. Att vi inför något som kan minska smittspridningen, det är det vi vill lyfta fram, sen får man vara pragmatisk.

TT: Hur effektiv är en sådan här åtgärd?

– Vi vet att smittspridningen sker i hem- eller närmiljö och genom att göra så här tror vi att vi åtminstone kan få bort lite smitta från samhället. Vi skulle ju inte införa det här om vi inte tror att det skulle tillföra någonting.

Publicerad: