Vår bransch är på väg att gå under i krisen

Petter Stordalen: Varje form av restriktion måste komma med ett plåster

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om ingenting sker så kommer 2021 vara året med massdöd i besöksnäringen och massarbetslöshet bland unga. Varje form av restriktion måste komma med ett statligt plåster som stoppar den akuta blödningen, skriver Petter Stordalen.
Foto: JERKER IVARSSSON
Om ingenting sker så kommer 2021 vara året med massdöd i besöksnäringen och massarbetslöshet bland unga. Varje form av restriktion måste komma med ett statligt plåster som stoppar den akuta blödningen, skriver Petter Stordalen.

DEBATT

DEBATT. Vi är mitt uppe i en av de värsta globala kriserna någonsin. Landsgränser är stängda och människor dör. Effekterna av det som nu sker är oerhörda och när detta skrivs så ser vi varken ett slut på pandemin eller är i närheten av att kunna greppa och förstå de samlade effekterna av den.

Pandemin har drabbat besöksnäringen mycket hårt. En näring vars verksamhet bygger på möten mellan människor.

Som konsekvens har allt internationellt resande i praktiken upphört, möten, konferenser, kongresser är inställda och restaurangerna gapar tomma. Det innebär att intäkterna för landets företagare inom näringen till stora delar är borta.

Pengarna är slut i den bransch som för bara nio månader sedan benämndes som svensk basnäring. Den näring som växte och skapade arbetstillfällen, inte minst för de som traditionellt stått längst ifrån arbetsmarknaden som unga och utrikes födda. En näring som tog ansvar för livskraftiga verksamheter runt om i Norden. Den näring som årligen bidragit med miljarder i skatteintäkter som finansierat vår gemensamma välfärd och trygghet.

Anders Tegnell är numer mer känd i Norge än Carola. Folkhälsomyndighetens presskonferenser har fler tittare än ”Idol”.

Handsprit har förmodligen blivit vår mest sålda alkoholhaltiga vara och munskydd och “corona-hälsning” har blivit självklarheter.

Lustigheter kan tyckas men mitt i detta förblöder besöksnäringen.

Branschen har kämpat med att parera utraderade intäkter sedan i mars. För varje månad som gått så har konsekvenserna blivit tydligare. Minimibemanning sliter på orken hos de som är kvar. De kassareserver som funnits i branschen är slut sedan länge och mångas belåningsgrad ökar stadigt för varje månad som går.

De som påstår att krisen är över vet inte vad de pratar om. Det vi sett hittills är bara början. Det som nu pågår är verklighetens ”lyxfälla”, förutom att all form av överflöd och extravaganser lyser med sin frånvaro. Just nu går näringslivets motsvarighet till sms-lån på högvarv.

Nästa år kommer det riktiga blodbadet. Då ska skulderna betalas. De hyror som företagen fått anstånd med och leveransfakturorna som många tvingats lägga på hög ska justeras. Den förhoppning om att hösten skulle innebära minskade restriktioner och därmed möjligheter till intäkter har de senaste veckorna brutalt grusats.  

Om ingenting sker så kommer 2021 vara året med massdöd bland företagen och massarbetslöshet bland unga. Skulder ska betalas med pengar som inte finns.

Ska detta kunna hejdas så måste det ske nu.

Besöksnäringen måste få långsiktiga spelregler som den kan förhålla sig till och en ersättning som fullt ut kompenserar branschen för de inkomstbortfall som restriktioner och allmänna råd leder till. Ersättning som måste vara koordinerad tidsmässigt med när restriktioner införs och utan långa ledtider.

Kort och gott: Varje form av restriktion måste komma med ett statligt plåster som stoppar den akuta blödningen. 

Ingen vet i dag hur långdragen denna pandemi kommer att vara.

Vi i branschen förstår att restriktioner och begränsningar av verksamheter måste tas till men vi kan inte ensamma stå för de kostnader som läggs på oss för att hejda pandemins framväxt.

Varje form av restriktion måste värderas utifrån hur människor och verksamheter drabbas och rimligheten för respektive åtgärd.

Jag är mycket orolig för vår bransch och för hur pandemin slår mot människor. Deras oro att förlora jobbet och därmed möjligheten att betala hyran och försörja sin familj och rädslan att förlora en anhörig. 

Pandemin måste stoppas men vi får inte skapa en situation nu där åtgärderna som införs för att stoppa smittspridningen innebär ännu mer lidande och skada än vad som bevisat ger effekt.

Då riskerar social distansering bli normaltillståndet i ett samhälle med skyhög massarbetslöshet bland unga och där platser för möten och resor gått under.


Petter A Stordalen, grundare och ägare av Nordic Choice Hotels


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE