Företagsstödet välkommet – men sent

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv. Arkivbild.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv. Arkivbild.

Välkommet besked men något som borde ha sjösatts tidigare, menar Företagarna.

Dessutom måste företagsstödet förlängas – annars finns risken att bolag slås ut.

Företagarorganisationen Företagarna gick redan i mars ut och krävde ersättningsstöd för små- och medelstora bolag som redan då kämpade för sin överlevnad. Beskedet från regeringen och samarbetspartierna om ett omställningsstöd om 39 miljarder, applåderas nu.

Däremot utgår man från att stödet till slut kommer att omfatta en betydligt längre period än endast mars–april.

Försiktig regering

– För många företag innebär social distansering och förbudet att träffas i stora grupper något som kan liknas vid ett näringsförbud och de kan inte bedriva sin verksamhet. Om offentligheten och staten förbjuder ett företag att bedriva verksamhet då måste man också vara beredd att backa upp företaget att ta sig igenom den reglerade marknaden, säger Företagarnas vd Günther Mårder till TT.

TT: Är man för försiktig från regeringens sida?

– Man är försiktig och det är uppenbart att det har varit någon form av kohandel. Jag hade helst av allt sett att det kommit ett uttalande från Magdalena Anderssons sida att det här stödet finns kvar så länge vi fattar beslut om de begränsningar som nu råder.

Akut läge

Från regeringens sida har man nu sagt att pengarna som tidigast kan betalas ut i sommar, något som också ställer till problem.

– För många företag är det ett väldigt akut läge. Sker utbetalningarna då är det fortfarande en väldigt kritisk period framöver, sedan finns möjligheter till skatteanstånd och belåna sig om man vet att intäkterna kommer så situationen är bättre än om stödet inte skulle komma.

Mårder och Företagarna ser ytterligare ett problem, nämligen att det tagit så lång tid innan stödet presenterats. Han jämför med nordiska grannländer där framförallt Danmark varit mycket mera aktivt.

– Vi hade behövt en snabbare hantering. Själva beskedet kommer försent. De andra länderna i Norden var mycket snabbare ute och till exempel den danska och svenska regeringen har haft samma förutsättningar att jobba fram det här.

Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv, välkomnar stödet, samtidigt som han konstaterar att det måste sjösättas så snart som möjligt.

– Konstruktionen som vi förstår den tycker vi är väldigt bra. Det är helt rätt typ av krisåtgärd. Det viktiga nu är att få den här åtgärden på plats så snabbt som möjligt och säkerställa att det inte leder till komplexitet och krångel. För många företag där ute handlar det om dagar, säger Jan-Olof Jacke.

"En träffsäker åtgärd"

Det är nästan omöjligt att vara precis i bedömningen gällande vad den här typen av åtgärder kostar, anser Jacke. Skulle det kosta mer än 39 miljarder kronor som regeringen presenterade under morgonen, så är det för att det gör större nytta.

– Det här är en träffsäker åtgärd som hjälper de som de facto har haft stora intäktsbortfall. Särskilt hjälper den de som var tidigt inne i krisen och såg stora intäktsbortfall redan i mars, som besöksnäring och persontransporter. De kommer ha stor nytta av det här.

– Företag som slogs senare av krisen har inte samma möjligheter att ta del av stödet, så vi tror att stödet kommer att behövas förlängas över tid för att få ett fullt genomslag, säger Jan-Olof Jacke.

Rättad version: I tidigare text stod branschorganisationen samt februari i första meningen i brödtexten.

Publicerad:

LÄS VIDARE