Chatt om barns mående i förskolan

De flesta yngre barn i Sverige tillbringar sina veckodagar på en förskola. Men hur påverkas barns hälsa och mående av verksamheten?

Docent Sven Bremberg svarade läsarna
”Hur påverkas små barn av den bullriga miljön?”
”Vilken ålder är den optimala åldern för ett barn att börja på förskolan?”
”Hur stort inflytande har pedagogerna på barnen?”

ARTIKELN HANDLAR OM