Olämpliga kan hindras företräda asylsökande

Av: TT

Publicerad:
1 av 2 | Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Nu får Migrationsverket större möjlighet att avstyra från att olämpliga personer företräder asylsökande.

Migrationsverket får större möjlighet att stoppa olämpliga personer från att företräda asylsökande, efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

– Det är ett steg i rätt riktning, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Migrationsverket får nu rätt att ta bort personer från sin lista över offentliga biträden, meddelar Högsta förvaltningsdomstolen. Domen är ett viktigt principbeslut för myndigheten som velat se skärpta krav på de ombud som företräder asylsökanden.

– Vi vill att de som företräder ska vara engagerade och jobba aktivt för den sökande, inte någon som till exempel kommer in för sent med överklaganden eller har begått brott, säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer.

"Behövs lagändring"

Advokatsamfundet välkomnar domstolens beslut och tycker att det är beklagligt att Migrationsverket har haft svårt att stoppa biträden som inte sköter sig.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander säger att domen förhoppningsvis kommer leda till att färre olämpliga ombud får uppdrag.

– Det är ett steg i rätt riktning men jag tycker fortfarande att det skulle behövas en lagändring som säger att man har rätt att avvisa olämpliga ombud, på samma sätt som i rättegångsbalken.

Lämplighetsprövning

På Migrationsverkets lista över personer som anmält intresse för att få uppdrag som offentligt biträde finns ett 100-tal som inte lämnat in dokumentation för sin juridiska kompetens. Domstolens beslut innebär att Migrationsverket nu har möjlighet att stryka personer från listan som därmed inte tilldelas nya uppdrag per automatik.

– Vår argumentation är att rätten till att få ett bra biträde måste vara det som väger tyngst, vilket också Högsta förvaltningsdomstolen ansett, säger Beijer.

Asylsökande har dock fortfarande rätt att efterfråga ett ombud som inte står på listan och då görs en bedömning om personen är lämplig. Anser Migrationsverket att ombudet inte är lämpligt finns det möjlighet att överklaga beslutet. Beijer säger att detta inte innebär att man kommer att stryka samtliga som inte har juristexamen.

– Man behöver inte vara jurist eller advokat, men de som inte är det behöver beskriva för oss vad de har för meriter, säger Beijer.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN