Kolgjini: ”Vill varna för flera på V75...”

Lördag 19 januari skriver Lutfi Kolgjini bland annat om:

Segern för Dante Boko

Prix d’Amérique

Stallets hästar på V75