Anmälda patientskador ökar

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Antalet anmälda patientskador inom vården fortsätter att öka.

Förra året betalades 435 miljoner kronor ut i ersättning till skadade patienter.

De normala är att ersättningsbeloppen ligger på under 20 000 kronor. Pengarna går, enligt patientskadelagen, till patienter som förmodligen inte hade skadats om de behandlats av en erfaren specialist.

Totalt anmäldes omkring 10 000 skador till landstingens patientförsäkring förra året, vilket är en ökning med 2,7 procent jämfört med 2007. Enligt ett pressmeddelande från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) beror den svaga ökningen de senaste åren förmodligen på att landstingen jobbar mer och mer aktivt med patientsäkerhet. Därigenom har kunskapen om försäkringen ökat.

Omkring 44 procent av patienterna som anmälde en skada 2002-2008 beviljades ersättning.

Större delen av anmälningarna kommer från områdena ortopedi, kirurgi och verksamheter med stora operationsvolymer. "Vanligast är de skador som inträffar i samband med själva operationen", skriver LÖF.

TT

Publicerad: