Publicerad:
Uppdaterad:

Rwandier blir kvar i häktet

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Den 53-årige rwandier som misstänks för folkmord i hemlandet får sitta kvar i häkte efter beslut i Högsta domstolen (HD).

Men advokaten tänker fortsätta överklaga.

– Jag ska gå tillbaka till Solna tingsrätt med en begäran igen, säger advokat Hans Bredberg till TT.

Rwandiern har suttit häktad i över ett år. Men när regeringen i början av juli beslutade om utvisning till Rwanda gick Bredberg till Europadomstolen, som den 15 juli krävde att utvisningen skjuts upp i avvaktan på beslut om domstolen ska pröva ärendet.

Eftersom flera fastslagna juridiska tidpunkter löpt ut hävdade Bredberg hos HD att det inte finns något giltigt beslut om frihetsberövande. Han ville också att HD skulle kräva att regeringen klargör vilken information som skickats till Rwanda.

Men det ville inte HD.

– De avslår överklagandet och säger att han ska sitta kvar i häktet, säger Bredberg.

Han uppger också att Europadomstolen bifallit en begäran från regeringen om uppskov med att lämna in ett yttrande. Det skulle ha lämnats in den 10 september men flyttas nu fram två veckor.

Detta uppskov ska Bredberg använda för att försöka häva häktningen i Solna tingsrätt, eftersom det tidigare häktningsbeslutet bland annat hängdes upp på den 10 september som tidsgräns.

TT

Publicerad:
Publicerad: