Hjälp arbetslösa komma tillbaka

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lågkonjunktur och finanskris ger högre arbetslöshet. Varslen är fler än någonsin och LO-ekonomerna räknar med att arbetslösheten är hela 8 procent 2010.

Den avgörande frågan är vad som händer med de arbetslösa. Människor som kanske får gå från hus och hem när jobbet försvinner. Människor som kastas in i de så kallade trygghetssystemen och får sätta sitt hopp till Arbetsförmedlingen. Människor som jobbar inom en industri som för länge sedan påbörjat sin utflyttning från Sverige och numera söker arbetskraft i länder där lönerna är betydligt lägre.

Tittar vi bakåt i tiden på den stora industrinedläggelse som skedde under den förra stora strukturrationaliseringen av näringslivet, så vet vi att många av dem som jobbade där fortfarande är arbetslösa. Många har blivit förtidspensionärer i brist på politiska lösningar. Andra har helt enkelt gått under.

Visst fanns det också då arbetsmarknadsutbildningar och kunskapslyftet där arbetslösa skulle lära sig svenska, engelska och att hantera en dator. Men vad blev det? För väldigt många blev det ingenting.

Frågan som måste ställas denna gång är om regeringen har några konkreta idéer om hur arbetslösa industriarbetare kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Eller gömmer den sig bakom flummiga idéer och lämnar de arbetslösa åt sitt öde?

Lotta Gröning

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN