Carlsberg bryggde öl med uran

Publicerad:
Uppdaterad:

Fabriken i Stockholm läggs ned

FALKENBERG

Uran i källvattnet är en viktig anledning till Carlsbergs beslut att lägga ner sitt bryggeri i Stockholm.

Bryggeriet har tidigare använt källvatten från Ulriksdal men i början av 2003 upphörde det att ta vatten därifrån.

STrålande öl Carlsbergs vattenkälla i Ulriksdal innehåller uran. Det var ett av skälen till att företaget nu slutar tillverka öl i sitt stockholmsbryggeri.
Foto: MIKAEL LJUNGSTRÖM
STrålande öl Carlsbergs vattenkälla i Ulriksdal innehåller uran. Det var ett av skälen till att företaget nu slutar tillverka öl i sitt stockholmsbryggeri.

När Totalförsvarets forskningsinstitut gjorde mätningar runt om i landet visade det sig att vattnet i Ulriksdal innehöll ganska mycket uran, uppger Hallands Nyheter.

Andra lösningar

- Inte så att det är otjänligt, för det finns inga gränsvärden för uran. Men halten var i alla fall så hög att man började ifrågasätta om det inte behövde rening, säger informationsdirektör Göran Orre på Carlsberg. Vatten får dock inte kallas källvatten om det är renat eller behandlat på annat sätt.

Därför valde Carlsberg andra lösningar.

- Vi har i stället tagit hit vatten i tankbilar från vår gamla källa i Göteborg. Till andra produkter använder vi vatten från Stockholms stads vattensystem, berättar Göran Orre.

Lägger ner

I mitten av augusti meddelade Carlsberg sin avsikt att lägga ner bryggeridelen av verksamheten i Stockholm, vilket i så fall innebär att 400 jobb försvinner från staden varav 100 flyttar till Falkenberg.

Göran Orre bekräftar att vattnet varit en viktig faktor i Carlsbergs beslut att flytta produktion till Falkenberg.

Carlsbergs planer granskas för närvarande av en löntagarkonsult.

Ingen hälsorisk

I början av september blev det känt att hög uranhalt i vatten från Stråssa gruva i Lindesberg lett till att Löfbergs Lila stoppade produktionen av mineralvatten där.

Uran finns här och var i det svenska dricksvattnet, men experter anser enligt Hallands Nyheter att det inte utgör någon större hälsorisk. Möjligen kan mycket höga halter av vissa ur-anföreningar påverka njurarna vid långvarig konsumtion.

Strålningen från det aktuella uranet är liten.

TT

Publicerad: