Agera vuxet, politiker – våra barn hör er

Debattören: Sänk tonläget och höj nivån på den politiska debatten

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bris vill uppmana alla vuxna makthavare att ta ansvar för tonläget i det politiska samtalet – och hitta vägar framåt för ett bättre samhälle för barn, skriver Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.
Foto: Getty
Bris vill uppmana alla vuxna makthavare att ta ansvar för tonläget i det politiska samtalet – och hitta vägar framåt för ett bättre samhälle för barn, skriver Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog.

DEBATT

DEBATT. Just nu diskuteras vilka som ska få vara med och bestämma i Sverige, och metaforerna haglar bland politiker och debattörer. Partiledarna uppmanas att ”vara den vuxne i rummet” och att sluta med sitt ”barnsliga bjäbbande”.

Personligen förstår jag inte de metaforerna – barn är värda mer respekt än så. Bris vill uppmana alla vuxna makthavare att ta ansvar för tonläget i det politiska samtalet – och hitta vägar framåt för ett bättre samhälle för barn.

För Sveriges 2 miljoner barn är nämligen diskussionerna om hur Sverige ska ledas de närmsta 4 åren långt ifrån en ”barnslig” fråga. Barn är den största grupp medborgare som saknar rösträtt. De har ett starkt skyddsnät i Sverige, och de har starka mänskliga rättigheter i barnkonventionen som blir lag år 2020.

Men det krävs modiga vuxna som för en politik även för dessa medborgare, som det inte går att vinna röster från med flashiga valaffischer, fyndiga tweets eller populistiska utspel.

Att sänka tonläget och höja nivån på den politiska debatten skulle alltså vara allt annat än barnsligt – det skulle vara barnvänligt.

Bris har mobiliserat under valrörelsen. Våra volontärer har träffat tusentals väljare, och märkt ett stort engagemang för Bris valkrav för en bättre barndom.

Vi har också träffat massor av barn, och vet att barn också följer den pågående debatten. Många undrar vad som händer nu, och ställer sig undrande till de vuxna politikernas agerande.

De är barn som växer upp i ett allt mer polariserat Sverige. Polariseringen tar sig uttryck i skolsegregation, i barns bostadsmiljö, och i ökade ekonomiska klyftor mellan de mest utsatta och genomsnittet.

För att motverka detta och ge alla barn möjlighet till en god start i livet behövs riktade insatser för att bryta segregation och klyftor mellan barn – ett av Bris valkrav.

Barn i Sverige växer också upp i ett samhälle där den psykiska ohälsan bland barn och unga ökat sedan 1980-talet och fram till idag. Under sommarlovet ökade barns kontakter till Bris om självmord och självdestruktivitet med 41 respektive 46 procent.

Siffror från Folkhälsomyndigheten visar att allt fler 11-åringar i Sverige lider av psykosomatiska symtom såsom sömnbesvär, nedstämdhet eller ont i magen.

Barns livsvillkor i Sverige behöver förändras. Valrörelsen visade att det finns ett stort politiskt engagemang för ett bättre samhälle för barn.

Bris har träffat partiledare och haft kontakt med tusentals politiker, och samtalat om vad som behövs göras. Vi har tagit del av flera partiers förslag för minskad psykisk ohälsa bland unga, och väntar nu på att det arbetet ska börja.

Här kommer det krävas samarbete över partigränserna för snabbt resultat, och de goda nyheterna är att det finns förutsättningar för det. Men då krävs att de som har makt tar ansvar för vår demokrati, för mänskliga rättigheter, och för ett bättre samhälle för barn.


Bris vill se politik för:

 • Barnkonventionens fulla genomslag – i varje process, situation eller miljö där barnet befinner
  sig.

 • Riktade insatser för jämlika uppväxtvillkor bland barn.

 • Att alla barn får en god omsorg – samhället måste förstärka tidigare insatser för barn i särskilt utsatta situationer.

 • Varje barns rätt till socialt stöd och skydd från våld.

 • Varje barns rätt till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem.

 • Högsta prioritet till arbetet med att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan i
  Sverige.

 • En skola som bättre främjar psykisk hälsa, stöttar och ger barn en bra grund för livet.

 • En reformerad och sammanhållen hälso- och sjukvårdskedja för barn med psykisk ohälsa.


Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE