Efter toapappret: Det bunkrar svenskar nu

Försäljningen har på kort tid fördubblats, lagren är slut och företagen har ”stora problem” att få tag i råvaran.Efter toalettpappret har en ny produkt blivit hårdvaluta i pandemi-Sverige.

Blivit hårdvaluta 
”Slut i lager, slut i lager”