Du försöker köpa dig fri från ansvaret

Replik från M om statligt stöd för bostadsbyggande

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det som krävs är att reglerna för byggande reformeras. Då kan kommunerna få de rätta verktygen för fler bostäder, skriver Mats Green.
Det som krävs är att reglerna för byggande reformeras. Då kan kommunerna få de rätta verktygen för fler bostäder, skriver Mats Green.

REPLIK. Bostadsminister Peter Eriksson (MP) skriver i Aftonbladet om sin bostadspolitik och kritiserar Moderaterna för att vi påpekar dess brister. Erikssons politik bidrar inte till att lösa bostadsbristen.

Regeringens byggsubventioner är vare sig efterfrågade eller effektiva – pengarna skulle användas bättre om de sparades inför nästa lågkonjunktur.

Eriksson säger sig vilja hjälpa dem som står längst från bostadsmarknaden. Det gör man inte genom att ge skattepengar till privata byggbolag utan genom att få bostadsmarknaden att fungera bättre. De få förslag Eriksson lagt är åtgärder som Alliansen föreslog för flera år sedan, men som nuvarande regeringspartier gemensamt med SD då satte stopp för.

Till 2025 behövs 600 000 nya bostäder. Trots hög byggtakt, så täcks behoven ändå inte. Prognoser för 2018 visar dessutom att byggandet minskar.

Eriksson försöker med skattemedel köpa sig fri från ansvaret att se till att bostadsförsörjningen fungerar och lägger ansvaret på kommunerna. I det finns ingen framåtanda. Det som krävs är att reglerna för byggande reformeras. Då kan kommunerna få de rätta verktygen för fler bostäder.

Moderaterna har många förslag till hur olika hinder för byggande ska kunna övervinnas, så att fler prisvärda och bra bostäder ska byggas. Vi vill bland annat se att strandskydd och riksintressen lättas upp, rimligare bullerregler, förstärkt översiktsplan, begränsat krav på detaljplan, färre överklaganden och lättade krav på standard.

Eriksson hade kunnat få till vilken förändring som helst i riksdagen om han hade velat det. Vi är beredda att sätta oss i blocköverskridande samtal, men då krävs att alla är redo att genomföra viktiga regelförenklingar.

Aktiv bostadspolitik går i första hand ut på att se till att reglerna fungerar för att hantera bostadsutmaningen. Regler ska vara verktyg, inte hinder, för att lösa problem. Det borde Eriksson använda sin tid till, inte skylla problem på andra i allmänhet och kommunerna i synnerhet.


Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: