Varför acceptera att människor utnyttjas?

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

I Italien och andra Medelhavsländer tillgodoses arbetsmarknadens behov med svart arbetskraft som uppehåller sig där utan tillstånd. Inte minst i jordbrukssektorn, finns en stor efterfrågan på den arbetskraft som kommer. Den är särskilt lönsam eftersom arbetsgivarna inte behöver betala rättvisa löner och ge schyssta villkor.

Jag kan inte dra någon annan slutsats av Linn Bursells och Kalle Larssons inlägg än att de tycker att det är fullt rimligt att människor arbetar under slavliknande förhållanden, bara de senare blir regulariserade (Reds anm: Att i efterhand beviljas uppehållstillstånd). Att Miljöpartiet och Vänsterpartiet driver en sådan politik är inte nytt, men var står Socialdemokraterna?

Italien har sedan 1980-talet genomfört sex regulariseringar som totalt har omfattat nästan två miljoner människor. Den senaste ägde rum 2008 och omfattade cirka 280 000 personer. För varje regularisering har incitamenten för ytterligare illegal invandring ökat.

Jag tycker det är bra om människor vill komma till EU och till Sverige för att arbeta, skapa sig en framtid och samtidigt bidra till tillväxt och välfärd. Men jag hävdar att det är mycket bättre att skapa ordnade och reglerade system för arbetskraftsinvandring än att bjuda människor med armbågen och blunda för deras utsatthet.

När Sveriges riksdag fattade beslut om just detta röstade Kalle Larsson nej. Kalle Larsson är också motståndare till allt samarbete inom EU på asyl- och migrationsområdet. Därmed står han helt utan verktyg att förbättra situationen för dem som söker sig över Medelhavet till Italien och andra EU-länder.

De regler för arbetskraftsinvandring som regeringen har infört tillsammans med Miljöpartiet utgår från arbetsmarknadens behov av arbetskraft, i motsats till vad Linn Bursell verkar tro. Vi politiker har inte bestämt vem som får komma, vem som behövs eller vem som har rätt kompetens.

När det nu går att komma på laglig väg för att jobba i Sverige, varför då acceptera att människor gör det illegalt och utnyttjas?

Om man å andra sidan flytt till Sverige har man rätt att söka asyl och får uppehållstillstånd om man har tillräckliga skäl. Ett avslagsbeslut måste dock följas av ett återvändande. Ingen kan sätta sig över lagen och strunta i de beslut som svenska myndigheter och domstolar fattar, på migrationsområdet lika lite som på något annat rättsområde.

Tobias Billström (M)

migrationsminister

Publicerad: