ÅSIKT

Ge kvinnliga försökspersoner mer betalt än män

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

KD-kvinnor: Dags för vården att bli jämställd

Foto: GETTY IMAGES/ALL OVER PRESS
medicin – för män? För att jämna ut könsfördelningen i läkemedelsforskningen föreslår Kristdemokratiska Kvinnoförbundet att kvinnor som ställer upp som försökspersoner ska få högre ersättning än män. Dessutom vill de att läkemedel ska märkas könsspecifikt.

Studier har visat att kvinnor och män bemöts och behandlas olika inom vården. Dessutom utgår medicinsk forskning oftast­ från män, vilket skapar stora problem för många kvinnor som inte får adekvat behandling. Alla kommuner bör införa tjänstegarantier som är könsneutrala. Ingen ska behandlas sämre för att man tillhör ett visst kön.

Skillnaderna i bemötandet av kvinnor och män inom vårdsektorn är systematiska. Kvinnor blir oftare än män feldiagnostiserade och felopererade. Kvinnor ges även sämre tillgång till nyare och dyrare läkemedel. Kvinnor får dessutom vänta längre än män på att få en läkartid eller en hjärtoperation och är därför sjukare än män när de väl får vård. Detta är naturligtvis inte bra varken för kvinnors hälsa, eller för samhällsekonomin i stort.

I dag utförs läkemedelsforskningen huvudsakligen på män. Om kvinnor behandlas med läkemedel och metoder som tagits fram för (och av) män, så uppstår inte bara ohälsa utan även ojämställdhet. Att kvinnor ges mindre tid och resurser än män är naturligtvis inte acceptabelt.

Under de senaste fyra åren har många förbättringar skett inom vården. Framför allt har Kristdemokraterna satsat hårt för att såväl kvinnor som män ska få snabbare, bättre och mer individanpassad vård. Men ännu finns mycket att göra.

Den medicinska forskningen behöver bli bättre på att uppmärksamma kvinnospecifika sjukdomar. Samtidigt behövs en jämnare könsfördelning i kliniska studier där läkemedels- och vårdforskning i större utsträckning utförs på kvinnor. Kristdemokratiska Kvinnoförbundet föreslår därmed att ekonomiska ersättningar till kvinnor som deltar i läkemedels- och vårdforskning ska höjas. Vi vill dessutom att läkemedel ska märkas könsspecifikt.

Vården är som bekant en av Kristdemokraternas hjärtefråga. Vårdköerna har kortats betydligt och mycket går framåt. Tack vare alliansregeringen har nu samtliga landsting målet om jämställdhet inskrivna i de allmänna policydokumenten och hälften av landstingen har särskilda indikatorer kopplade till jämställdhet i sitt arbete.

Det är nu hög tid att skillnaderna mellan kvinnors och mäns vård utplånas. Egentligen är det en självklarhet. Det är inte en fråga om kvinnor och män, eller om en maktkamp mellan könen – utan­ helt enkelt en fråga om alla människors lika­ värde. En mänsklig rättighet liksom vilken som helst.

Fråga vilken mamma eller pappa som helst om de tycker att det är rätt att deras döttrar – som det ser ut i dag – rent statistiskt kommer att få sämre vård än deras söner? Naturligtvis är det ingen förälder som tycker så. Inte heller finns den dotter eller son som tycker att mamma ska ha sämre vård än pappa. Mormor och farmor sämre vård än morfar och farfar. Därmed får vi också se till att det vi tycker och står för blir vår verklighet.

Det är dags att vi lever upp till våra värderingar om alla människors lika värden. Vården i Sverige behöver bli jämställd på riktigt. Det finns ingenting att vänta på.

Alla kommuner och landsting måste ta dessa frågor på allvar om vi ska komma till rätta med den ojämställda vården. Kristdemokraterna har visat att vi arbetar med frågan. Nu är det dags för övriga partier att redovisa hur de tänker arbeta för att vården ska bli jämställd i Sverige.

Maria Fälth