Miljöpolitiken ska inte slå mot landsbygden

Isabella Lövin: Fel att utmåla gröna omställningen som glesbygdsfientlig

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet kommer att driva på för minskade klyftor, och en rad riktade satsningar särskilt för landsbygden, skriver Isabella Lövin.
Foto: FREDRIK HJERLING, TT
Miljöpartiet kommer att driva på för minskade klyftor, och en rad riktade satsningar särskilt för landsbygden, skriver Isabella Lövin.

DEBATT. Nu varnar SMHI för risk för gräsbränder i hela södra Sverige. I februari! Sviterna av förra sommarens torka och bränder finns kvar och är bara en försmak av vad en varmare klimatförändrad värld innebär.

För Miljöpartiet är det självklart att en politik som både fasar ut det fossila och säkerställer ett gott liv för alla är nödvändig. Och inte bara det; den är möjlig. Det är en politik som bygger på framtidstro och på människors förmåga att möta och lösa kriser tillsammans.

Vi har ungefär tio år på oss att gå från att vara beroende av olja, kol och gas till att hitta lösningar som utgår från planetens villkor. För att klara det behövs politik som gör att alla delar av samhället kan vara med i förändringen.

Fossila bränslen måste fasas ut, men självklart inte på bekostnad av människors möjlighet att leva goda liv i hela landet.

Många debattörer försöker just nu utmåla en grön omställning som något som skulle drabba landsbygden. Vi ser tvärtom att den skattereform regeringen kommer göra under mandatperioden tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet har alla möjligheter att göra politiken mer rättvis. 

Miljöpartiet kommer att driva på för minskade klyftor, och en rad riktade satsningar särskilt för landsbygden. Vi vill:

Utreda ett system med grön utdelning

I Kanada prövas just nu ett system där intäkterna från vissa miljöskatter ger grön återbäring direkt till medborgarna igen. Vi vill utreda möjligheterna att införa ett liknande system i Sverige.

Sänka arbetsgivaravgifterna i glesbygd

I de glesbygdskommuner som har störst utmaningar vill vi sänka arbetsgivaravgifterna med upp till hälften så att det blir mer förmånligt att driva verksamhet och skapa sysselsättning lokalt.

Höja grundavdraget i glesbygd

För samma glesbygdskommuner vill vi höja grundavdraget så att invånare får mer pengar över i plånboken. 

Ge pengar tillbaka på vatten och vindkraft 

Vi vill återföra pengar till de kommuner och regioner som producerar vind- och vattenkraft, genom att låta kommunerna behålla intäkterna från kraftverkens fastighetsskatt. 

Göra det lättare att producera egen el

Vi vill att närboende ska ges möjlighet att köpa andelar i vindkraft som byggs och den som vill sätta upp solceller på sitt villatak ska få ett fortsatt kraftigt investeringsstöd. Vi vill också underlätta för lokal produktion av biogas.

Införa glesbygdsbonus

Vi vill göra det ännu mer förmånligt att välja en bil på marknaden med minst klimatpåverkan genom en höjd bilbonus för den som bor i glesbygd 

Göra om reseavdraget

Vi vill att de som bor långt från sitt jobb ska få mer avdrag på skatten för sina resekostnader än om de bor nära. Det kommer gynna de bilpendlare som bor på landsbygden

Bygga ut laddinfrastruktur och biogas

För att fler ska kunna välja en el – eller biogasbil vill vi fortsätta bygga ut laddstolpar och tankställen för biogas i hela landet. 

Att reducera frågan om klyftor i samhället och fördelning mellan stad och land till att enbart handla om bensinpriset är en farlig dimridå. Den riskerar att gömma undan den verkliga frågan om vårt ansvar inför alla kommande generationer om vi inte agerar nu.

Med vår politik kommer alla kunna vara med, och ha ett gemensamt svar till barnen när de undrar vad vi gjorde när varningsklockorna för klimatet ringde.

Vi kan svara att vi ställde om. Och att det blev bättre för både planeten och människorna. 


Isabella Lövin, språkrör Miljöpartiet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE