M vill ha flexibel hyressättning

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Politik. Moderaterna vill reformera reavinstskatten för att underlätta rörligheten på bostadsmarknaden. Moderatstämman beslutade också att verka för en mer flexibel hyressättning vid nybyggnation.

I det utskott som förberedde de bostadspolitiska besluten i Karlstad förordade ombuden "fri" hyressättning, men efter ett jämkande från partistyrelsen blev ordet i stället "flexibel".

Det ursprungliga förslaget om reavinstskatten var att uppskovsbeloppet i samband med en försäljning av en bostad skulle höjas. Nu blev beslutet i stället att reformera reavinstskatten, utan att säga hur. Båda ursprungsförslagen kom från en motion från Jönköpingdistriktet.

Stämman röstade också ja till partistyrelsens förslag om att den allmänna förskolan ska utökas till att gälla alla barn från två års ålder, i stället för från tre år som i dag.

Förslaget innebär gratis förskola under 15 timmar i veckan redan från det att barnet är två år gammalt.

Helt väntat beslutade Moderaterna också att partiet vill se ett fördjupat samarbete med försvarsalliansen Nato och en färdplan för svenskt Natomedlemskap. Målet ska vara en svensk ansökan under nästa mandatperiod.

Frågan är inte om Sverige ska bli medlem i Nato, utan hur, anser M, som vill att beslut om medlemskap fattas i nära dialog och helst tillsammans med Finland.

TT

Publicerad: