Statens priolista har kommit

avThomas Erikson, Eva Buskas

Gravida och kraftigt överviktiga bland dem som får vaccin först

Priolistan för vilka grupper som först ska vaccineras mot svininfluensan är här. 

Gravida, kraftigt överviktiga och leversjuka tillhör dem som får gå före i kön. 

Foto: Foto: Scanpix

Klockan 13.30 meddelades vid en presskonferens att en prioriteringslista har upprättats. 

Socialstyrelsen rekommenderar att två grupper ska vaccineras så fort som möjligt. 

Grupp 1 innefattar personer med risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp. Bland annat personer med kronisk lungsjukdom, extremt fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, leversjukdomar samt gravida. 

Grupp 2 inkluderar hälso- och sjukvårdspersonal.

Därefter ska resten av befolkningen vaccineras. 

Ska vara gratis

Pensionerad sjukvårdspersonal, elever och andra kommer att kallas in vid behov för att utföra behandlingarna. Det rekommenderas att alla ska vaccineras med en dos i första hand. Den andra dosen erbjuds först när efterfrågan på den första avtagit. 

Enligt tidigare uppgifter kommer vaccinet mot svininfluensan att vara gratis. De första grupperna väntas bli vaccinerade i början av oktober.