Mejla

Eric Thorsson

Sifferbluffen om åtgärderna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Aktiv arbetsmarknadspolitik. Det märktes att orden kändes en smula ovana i Anders Borgs mun i går. Borgs parti har traditionellt inga högre tankar om arbetsmarknadsåtgärder. Det gäller inte minst Fredrik Reinfeldt som inte brukar hålla inne sitt förakt för ”Ams-politik”.

När Borg i går ändå talade om en av de största satsningarna på arbetsmarknadspolitik ”som genomförs i något europeiskt land” är det naturligtvis en spegel av verkligheten. De närmaste åren kommer hundratusentals jobb att försvinna. Massarbetslösheten är den stora utmaningen för alla politiker, och ingen kan göra anspråk på att ha en riktigt bra lösning.

Prognoserna, där en kvarts miljon svenskar snart kommer att vara sysselsatta i åtgärder, tvingar fram en ny kurs. ”Jobbpolitiken” fungerar inte längre, inte ens i riksdagens talarstol.

Den som förlorar sitt arbete behåller kontakten med arbetsmarknaden, stärker sin kompetens och undviker ”utanförskap”. Och det ska ske med aktiva åtgärder.

För ändamålet säger finansministern stolt att han avsatt 10 miljarder kronor extra redan i år.

Den som tittar på siffrorna inser att det mest är en bluff.

Den absolut största delen av Borgs pengar, över sju miljarder, kommer att gå direkt till a-kasseersättning. Stigande arbetslöshet leder till högre kostnader.

Det är något Anders Borg inte kan göra mycket åt. Det är dessutom raka motsatsen till det som brukar menas med aktiv arbetsmarknadspolitik, nämligen passivt kontantstöd.

I förhållande till kostnaderna för a-kassan blir de sexton miljoner regeringen anslår till en hårt bantad vuxen­utbildning en hånfull gest. De räcker till en dryg vuxenutbildningsplats per kommun.

Utbildning och utveckling står fortfarande inte högst på den moderata dagordningen.

Trots det ska alltså antalet människor som sysselsätts, främst i regeringens ”utvecklingsgaranti”, tredubblas på några år. En jättelik uppgift, som i går fick ­finansministern att komma med en försiktig varning för kommande ”misstag”.

Det är knappast av överdriven försiktighet. Med bara två och en halv miljard kronor för i år lär resultatet bli därefter. För många kommer regeringens garantier i praktiken betyda en ovärdig och passiviserande förvaring.

–?Gå upp på morgonen, manade Borg farbroderligt de arbetslösa i går.

Ett smakprov på den nya, coachande arbetsmarknadspolitiken.

avEric Thorsson

ARTIKELN HANDLAR OM