Fack tvingas betala skadestånd

NYHETER

Fackförbunden Byggnads och Elektrikerna ska betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd och rättegångskostnader till lettiska Laval, enligt Arbetsdomstolens dom i Vaxholmstvisten.

Domen är ”inkonsekvent och orimlig” enligt LO.

– Vilket fack vågar i fortsättningen ta strid för att få teckna kollektivavtal med utländska företag?, skriver avtalssekreterare Per Bardh.

Dotterbolaget till det lettiska företaget Laval blev i november 2004 utsatt för en facklig blockad vid ett skolbygge i Vaxholm sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats.

Företaget tvingades så småningom ge upp bygget och kontraktet med kommunen revs. Bolaget försattes senare i konkurs.

Arbetsdomstolen (AD) sade i december 2004 nej till bolagets begäran om att domstolen skulle beordra facken att häva blockaden.

Gick inte att avgöra

I april 2005 kom AD fram till att det inte gick att avgöra målet slutligt utan att först fråga EU:s domstol om hjälp med tolkningen av EU:s lagstiftning kontra svensk lag.

Den lettiska regeringen protesterade mot den svenska hållningen. Lettland såg den fackliga blockaden som ett brott mot EU-reglerna och principen om fri rörlighet över gränserna inom unionen.

I december 2007 slog EU:s domstol oväntat fast att Byggnads blockad stred mot EU-reglerna. Byggnads krävde mer än vad direktivet för utstationering av arbetskraft ger rätt till.

Ska betala 2,5 miljoner i skadestånd

Domen i AD var inte enhällig. Tre av de sju ledamöterna var skiljaktiga. En av de tre ansåg att skadeståndet skulle vara lägre än vad som blev fallet, och två av ledamöterna ansåg att Laval inte borde få något skadestånd överhuvudtaget.

Byggnads tycker domen är helt felaktig och varnar för allvarliga konsekvenser. Förbundets ordförande Hans Tilly drar slutsatsen att facken nu i Sverige och Europa måste samordna sig bättre.

"Får betala för de krävt lika behandling"

– Nu måste Byggnads betala skadestånd. Men vad som är värre är att hela Lavalmålet, från EG-domstolens dom i Vaxholmsmålet till regeringens förslag till Lavallag, öppnar för lönedumpning, skriver han i ett pressmeddelande.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin befarar att utländsk arbetskraft nu ges sämre möjligheter att få sina intressen och rättigheter tillgodosedda.

– Man måste komma ihåg att Byggnads krav var att de lettiska arbetarna skulle ha samma lön som sina svenska kolleger. Facken får nu betala skadestånd för att de krävt lika behandling mellan svenska och lettiska arbetare", skriver Lundby-Wedin.

TT