Eleverna vittnar om skräcken – inifrån Lundsberg

ARKIV Våld, trakasserier och bestraffningar har tillhört vardagen på Lundsberg. De äldsta eleverna beskrivs i en rapport ha all makt – och de utnyttjar sina yngre kamrater som kallas för ”tarmäckel” och ”slavar”.

Det framgår av Skolinspektionens rapport från 2013