Nej, vi behöver inte mer privat sjukvård

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Vården behöver samordnas - inte splittras mellan fler vårdgivare

Det sista hälso- och sjukvården behöver just nu är ideologiskt drivna, förenklade lösningar. Tyvärr är det just detta den M-styrda landstingsledningen i Stockholm verkar ägna sig åt, när man nu ska privatisera ytterligare ett akutsjukhus, skriver Gabriel Wikström och Erika Ullberg, båda (S).

DEBATT. Det sista hälso- och sjukvården behöver just nu är ideologiskt drivna, förenklade lösningar som inte bygger på en ordentlig analys av de utmaningar vi står inför.

Tyvärr är det just detta den moderatstyrda landstingsledningen i Stockholm verkar ägna sig åt, när man nu meddelat att man ska privatisera ytterligare ett akutsjukhus.

Det är helt fel fokus då vården för att bli den bästa för patient och personal, behöver samordnas bättre och inte splittras upp mellan ständigt fler vårdgivare.

Sjukvårdspolitiken måste lära av begångna misstag. Förlossningsvården i Stockholm är ett tydligt exempel på att privatiseringar av vården, utan möjlighet att säkerställa vårdplatser, har skapat en osäker situation för föräldrar och en pressad situation för personalen. Stockholms län står också ut i landet med att införa rekordmånga vårdmarknader på hela 34 olika vårdområden. Enligt en sammanställning från SKL så har Stockholms län också den dyraste vården men ofta långt ifrån att ha den bästa vårdkvalitén.

Samtidigt som svensk hälso- och sjukvård på många sätt är bra så saknas inte problem som kräver politiska insatser för att lösas, såväl från landstings- som regeringsnivå. Detta är sant för landet som helhet, och det är sant också i Stockholm. Ett av de mest akuta problemen är personalsituationen som innebär stora svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Personalbristen innebär i sin tur att vårdplatser tvingas att stänga ned, operationer att skjutas upp och akutmottagningarna blir överfulla.

Att då i stället av ideologiska skäl fokusera på upphandling av ett akutsjukhus som tar mycket tid och resurser i anspråk, är orimligt. Hälso- och sjukvården behöver andra åtgärder:

Vi måste göra riktade satsningar på personal och fler öppna vårdplatser på särskilt angelägna delar av vården. En sådan del är förlossningsvården, där regeringens satsningar möjliggör förbättringar också i Stockholm.

Bättre samverkan inom och mellan sjukvård och kommunal omsorg är centralt för att bygga en bättre vård. Sjuka äldre är de som behöver mest vård, men också de som oftast faller mellan stolarna i vården. Här är landstingsdrivna Norrtälje sjukhus som samarbetar med kommunen för en tryggare vård av äldre, ett gott exempel att lära av.

Vården måste vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats för att kunna behålla sin personal. Detta är framför allt en fråga som kräver åtgärder på landstingsnivå, och här finns flera framlagda socialdemokratiska förslag som ignorerats, så som en bättre löneutveckling för att erfarenhet och specialistkompetens ska löna sig och att ersättning ska ges under fortbildning inom bristyrken. För att nyexaminerade ska kunna få introduktion i vårdyrket så behövs också fler handledare. Satsningarna i Stockholm uteblir trots att arbetet underlättas av den särskilda professionsmiljard som regeringen satsar, liksom av höjda generella statsbidrag.

Kompetensförsörjningen inom vården kräver också mer av samverkan mellan stat, landsting och lärosäten. Regeringen bygger ut sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningarna. Genom ett nyligen beslutat uppdrag till Socialstyrelsen och Universitetskanslerämbetet ska också samverkan mellan bland annat landstingen och universiteten stärkas på såväl nationell som regional nivå.

Genom samverkan, en vård som tar tillvara på medarbetarna och byggs utifrån patientens perspektiv, bygger vi en bättre hälso- och sjukvård för medborgarna och stärker den svenska modellen. Inte genom fler ideologiskt drivna privatiseringar.

Gabriel Wikström

Erika Ullberg

Läs Alliansens replik: Vill ni införa förbud för valfrihet i vården?

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM