Utredning ser över järnvägsunderhåll

Publicerad:
Uppdaterad:

INRIKES

Stockholm. Regeringen har gett Trafikverkets utredare av järnvägens organisation ett tilläggsdirektiv om att se över hur staten ska kunna ta ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet, skriver näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Enligt infrastrukturminister Anna Johansson (S) syftar tilläggsdirektivet till att effektivisera underhållsarbetet, trots att en satsning på fem miljarder extra på fyra år i regeringens budget inte blir av sedan regeringspartiernas budget röstades ned i riksdagen. Regeringen har också beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att utreda alternativa former för underhållet av järnvägen.

TT

Publicerad: