Försvaret saknar miljarder kronor

Är i djup ekonomisk kris

Foto: FOTO: Urban Andersson
Försvaret är i djup ekonomisk kris. Personen på bilden har inget med artikeln att göra.

Mindre flygtid för Jas-piloter och även andra kraftiga nerdragningar i övningsverksamheten.

Försvarsmakten blöder återigen ekonomiskt och i år måste svångremmen dras åt ännu några snäpp.

– Vi befinner oss i ett läge där vi har en mycket, mycket ansträngd situation 2008, säger generallöjtnant Jan Salestrand, Försvarsmaktens produktionschef, till TT.

Foto: mats strand
Sten Tolgfors

Redan i november yrkade överbefälhavaren Håkan Syrén på att regeringen skulle tillåta en flytt av 550 miljoner kronor från anslaget för materiel och anläggningar till förbandsverksamheten.

Men sedan dess har bilden av kris fördjupats och blivit tydligare.

– Det räcker inte med en sådan överföring utan vi måste också göra ganska tuffa ambitionssänkningar i verksamheterna och i våra uppdrag, säger Salestrand.

”I princip fria”

Han pekar på att omställningen till insatsförsvar och löneavtal blivit dyrare än beräknat och att försvaret inte lyckats ta hem redan beslutade besparingar. Ett så kallat anslagssparande från 2007 på 350 miljoner kronor, som var tänkt att flyttas över och användas i år, är dessutom redan helt eller till största delen uppätet.

Nu står det klart att 1–1,5 miljarder saknas för årets verksamhet.

Salestrand säger att det helt klart blir färre och billigare övningar, och att Jas-piloterna får flyga mindre.

Svenska Dagbladet skriver att förband regeringen anmält för internationell tjänst, däribland Nordic Battle Group, kan få förlängd beredskapstid från 30 till 90 dagar. Det rör 15 förband med bland annat ubåtar och Jas-plan.

Salestrand understryker dock att pågående insatser och beredskapsförband ska prioriteras.

– De ska hållas i princip fria från de här ambitionssänkningarna.

I veckan ska förbandscheferna informeras om hur hårt svångremmen ska dras åt hos just dem. Innan dess vill Salestrand inte mer specifikt säga vad som exakt väntar av knivar och osthyvlar på respektive förband.

– Vi vill ge ut dem och informera vår egen personal först, men det blir ambitionssänkningar över hela fältet.

Överraskad minister

Försvarsministern Sten Tolgfors (m) är överraskad av krisens snabba fördjupning. Nu vill plötsligt försvaret flytta inte 550 utan 850 miljoner från materiel till förband.

– Det är en ökning på 60 procent över jul i princip. Det är så klart väldigt mycket pengar, säger Tolgfors till TT.

Han ska kalla till sig höga företrädare från Försvarsmakten som i detalj ska redovisa orsaker och konsekvenser av det plötsligt vidgade svarta hålet. Han ska också sätta Ekonomistyrningsverket att granska hur försvaret sköter styrning och kontroll av sina pengar, som ”alldeles uppenbart kan bli bättre”, enligt ministern.

– Alla myndigheter har krav på sig att klara ekonomin, säger Tolgfors.

Tomas Bengtsson/TT