ÅSIKT

Färdiggissat för Socialstyrelsen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN
En röntgensjuksköterska använder magnetkamera för att försöka avgöra patientens ålder.

avSusanna Kierkegaard

LEDARE

"Jag är vis därför att jag inser att jag ingenting vet", ska filosofen Sokrates ha sagt. 2400 år senare närmar sig Socialstyrelsen samma insikt. I en ny studie på 75 sidor konstaterar de att det inte går att göra säkra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn. Det är hög tid att inse att vi ingenting vet, och omsätta okunskapen i praktiken. Socialstyrelsen kan börja med att sluta låtsas att metoderna fungerar.

Ett ensamkommande flyktingbarn är skyldigt att bevisa sin egen ålder. Om barnet inte kan det erbjuder Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning, som oftast görs genom magnetkameraundersökning. Genom att undersöka hur färdig benväxten är görs en uppskattning av barnets ålder.

Röntgen fungerar inte

Den nya studiens tydliga slutsats är att det inte går att medicinskt avgöra en persons exakta ålder. Magnetkameraundersökningen är osäker, särskilt för flickor. Forskarna konstaterar att metoden kan användas som underlag i en bedömning, men inte för att avgöra någons ålder säkert.

Bedömningarnas tillförlitlighet varierade kraftigt med de undersöktas åldrar. De allra flesta pojkar och flickor över 18 hade mogna ben, men det hade många under 18 också. Metoden kan alltså inte säkert användas för att säga om någon är myndig.

Magnetkamerametoden är särskilt dålig för att avgöra flickors ålder. När forskarna utifrån röntgen av knä- och handleder försökte åldersbestämma 17-åriga flickor träffade de bara rätt var fjärde gång.

Socialstyrelsen ordtrixar

Trots allt detta sammanfattar Socialstyrelsen studien med rubriken "Magnetkamera användbar i åldersbedömning" i sitt pressmeddelande. Det är ett uppenbart försök att legitimera de osäkra metoder som hittills använts trots tung kritik från överläkare, rättsläkare och jurister.

Vi kan inte medicinskt avgöra ungas ålder. I stället för att mörka studiens resultat med ordtrixande borde Socialstyrelsen acceptera att magnetkamerorna inte fungerar.

ARTIKELN HANDLAR OM