ÅSIKT

Regnérs reträtt om LSS inte nog

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ANNA TÄRNHUVUD

För att klä på sig, duscha, laga mat, gå på toaletten och klara av jobbet behöver 22-åriga ölänningen Nora Eklöv hjälp. På grund av en kronisk muskelsjukdom har hon haft rätt till personlig assistans, men när hon fick arbete i Stockholm var hon tvungen att ansöka om stöd igen. Hemma på Öland hade Nora Eklöv haft rätt till 70 timmars personlig assistans i veckan. Trots det bedömde både Södermalms och Farstas stadsdelsförvaltning att Noras totala assistansbehov bara var en timme och 58 minuter i veckan.


Personliga katastrofer

Hon fick avslag och fick vända hem till sina föräldrar igen.
– På ett sätt har jag förlorat alla mina rättigheter, säger Eklöv till Dagens Nyheter.

Just nu sittstrejkar hon i Farsta stadsdelsförvaltnings lokaler tillsammans med kollegor och vänner för att beslutet ska omprövas.
Så fogas ytterligare ett namn till den berättelse om hur förändringarna i assistansersättningen lett till personliga katastrofer. På den här sidan har vi skrivit om en del av dessa människor.

Det handlar om LSS, lagen om stöd och service.
Det var 2015 som Försäkringskassan - efter flera vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen - skärpte tillämpningen av lagen och fick i uppdrag av regeringen att "bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.

Det har lett till att många personer med funktionsnedsättning har förlorat den hjälp de hittills haft. Under det senaste året har fler än 1 000 personer förlorat sin assistans och i dag får bara 14 procent av dem som söker assistans sin ansökan beviljad.

I somras kom ytterligare en dom och enligt den ska assistenterna bara få betalt för enskilda insatser, men inte för den tid de vakar och väntar mellan till exempel krampanfall. Enligt Försäkringskassan får domen svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda. Många människor med ett hjälpbehov skulle bli av med sitt stöd.

Det håller inte och till slut insåg regeringen det också.

Ett sorts moratorium

I går meddelade barn- och äldreminister Åsa Regnér att lagen ändras så att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Dessutom fryser man tillfälligt tusentals beslut om assistansersättning tills den stora LSS-utredningen blir färdig i oktober 2018.

Det är bra med ett sorts moratorium, men det innebär inte att LSS nu fungerar som innan. Människor har redan fallit ur systemet och dessutom är det så att det i LSS-utredningens direktiv uttryckligen står att kostnaderna för assistansersättningen måste ned.

Även om regeringen har backat så är risken stor att vi ändå kommer att få se riktade besparingar på de mest utsatta.

Vi måste återupprätta LSS enligt de intentioner som fanns när lagen antogs.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.

avDaniel Swedin