Ni missförstår om vår inspektion av skolan

Replik från Skolinspektionen om granskningen av undervisningen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inspektionens arbete kan inte helt avstanna. Vi har fortfarande ett uppdrag från regeringen. Skolmyndigheterna behöver viss inblick i skolans situation även nu, skriver  Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen i en replik.
Inspektionens arbete kan inte helt avstanna. Vi har fortfarande ett uppdrag från regeringen. Skolmyndigheterna behöver viss inblick i skolans situation även nu, skriver Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen i en replik.

REPLIK. Skolinspektionen har stor förståelse för att skolpersonal har stora utmaningar under den rådande situationen med Coronapandemin. Läget är nytt, svårt och ansträngt. Lärare och rektorer tar ett stort ansvar för att klara en stor omställning.

Det är just därför vi förändrar vårt arbete. Vår utgångspunkt är att vara ansvarsfulla och väl avvägda. Tyvärr verkar det ändå finnas flera missförstånd om hur vi nu planerar att arbeta.

I en debattartikel i Aftonbladet lyfter ett stort antal lärare och skolledare kritik kring tidpunkten att granska skolan. Utifrån debattörernas beskrivning verkar det ha uppfattats som att Skolinspektionen brett ska inspektera skolor utan att ta hänsyn till den ansträngda situationen. Detta är inte fallet. Det är viktigt med fakta. Låt oss klargöra hur vi planerar;

Vi har aldrig sagt att vi nu ska granska på vanligt sätt eller mer. Tvärtom görs flera begränsningar. Vi kommer inte att göra platsbesök och våra frågeställningar är tydligt avgränsade. Det vi inriktar oss på är att intervjua ett urval huvudmän och en grupp rektorer, därmed långt ifrån alla.

De granskningar vi gör kommer att vara förenklade och på distans. Det kan handla om att en huvudman eller en rektor behöver svara på vissa frågor under cirka 30 minuter till en timme. Vår ansats är i flera delar kartläggande.

Om det inte finns möjlighet att genomföra intervjun kommer vi ta hänsyn. Vi har vidare reducerat skriftväxling, vi avgränsar frågor och vi ger längre tider för uppföljning.

Skribenterna beskriver också att skolans personal nu behöver göra prioriteringar. De menar att det inte behövs en inspektion som uttalar sig. Vi håller med om att inspektion i kristider behöver arbeta välavvägt. Det är därför beklagligt att skribenternas reagerar på precis det som vi försöker göra: ett väl avvägt och anpassat arbete.

Inspektionens arbete kan inte helt avstanna. Vi har fortfarande ett uppdrag från regeringen. Skolmyndigheterna behöver viss inblick i skolans situation även nu. Detta för att vi ska få kunskap, överblick, överväga lämpliga insatser och kunna förmedla våra bilder till regeringen om elevers situation.

Vi behöver också uppmärksamma huvudmännen på viktiga frågor och frågor vi ställer ska vara framåtsyftande. Det är också mycket som trots omständigheterna fungerar bra i skolan. Huvudmän, rektorer och lärare gör ett stort arbete och nya former i undervisningen har utvecklats väldigt snabbt. Men utan inblick har vi inte möjlighet att se det som är välfungerande.

Jag hoppas att detta klargör vårt arbete. Vi har stor respekt för det arbete som pågår i skolorna och för det skolpersonal gör. Vi gör som sagt stora begränsningar av vårt vanliga arbete.

Helt utan kunskap om situationen kan vi inte inom vårt uppdrag verka och bidra till att förbättra för svenska elever. Vi kan inte heller förmedla bilder av läget till vår uppdragsgivare. I en fortsatt diskussion är det viktigt att ha med sig dessa utgångspunkter.


Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE