Kalmar gör på ett sätt, Uppsala ett helt annat

Debattören: Sjukförsäkringsreglerna tolkas olika trots samma lagstiftning

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Båda regionerna har samma lagstiftning att förhålla sig till, ändå ser det så olika ut när regler ska efterföljas av Försäkringskassan, skriver Lotta Håkansson.
Foto: TT, Reumatikerförbundet
Båda regionerna har samma lagstiftning att förhålla sig till, ändå ser det så olika ut när regler ska efterföljas av Försäkringskassan, skriver Lotta Håkansson.

DEBATT. Två nedslag på olika platser i Sverige illustrerar vilka följder regionerna och Försäkringskassans kortsiktiga agerande får för patienten, och vad som händer när de agerar i två parallella spår, utan patientens bästa i minnet.

I Region Uppsala har vårdens resursbrist lett till neddragningar av den rehabilitering som personer med reumatiska sjukdomar får på reumatologkliniken. Från tre halvdagar med dagrehabilitering i fem veckors tid får numera de flesta patienterna dagrehabilitering motsvarande två halvdagar under sex veckor.

Minskningen av rehabiliteringstillfällen gör att patienterna inte erhåller full ersättning enligt sjukförsäkringssystemet.

En patient som är i behov av förebyggande rehabilitering gör som vården vill, men har patienten också ett jobb blir det omöjligt att kombinera de två utan att mista en stor del av sin lön. Patienterna hamnar i ett moment 22 som måste välja mellan jobb eller rehabilitering. Den som har råd väljer att fullfölja rehabiliteringsprogrammet. Andra prioriterar arbete, trots att rehabilitering är det som behövs för att de ska kunna klara av ett arbetsliv.

De enda som då har råd att få förebyggande rehabilitering är de som inte påverkas av ett stort lönebortfall, som saknar jobb eller som lever på sin sjukersättning.

Till skillnad från Region Uppsala erbjuder Region Kalmar rehabilitering under att antal heldagar, och det skapar andra problem.

I Region Kalmar får patienter under pågående rehabilitering samtal från handläggare som ifrågasätter rehabiliteringsprogrammet som de är ordinerade av vården. Det finns patienter som fått sin sjukpenning nerdragen från heltid till deltid eftersom handläggaren på Försäkringskassan ifrågasatte om alla vårdinsatser i rehabiliteringsprogrammet behövdes.

Patienter har också blivit tvungna att motivera varför de behövt individuella behandlingar trots att de behandlingarna initierats av vården som ett komplement till övrig träning. I Kalmar län har det gått så långt att patienter som arbetar natt nekas sjukpenning eftersom nattschemats timmar och tider inte täcker dagrehabilitering under kontorstid mellan klockan 8-16.

Båda regionerna har samma lagstiftning att förhålla sig till, ändå ser det så olika ut när regler ska efterföljas.

I den ena regionen dras rehabiliterande satsningar ned så att den förebyggande sjukpenningen inte täcker patientens förlorade arbetstid. I den andra regionen ifrågasätts mängden rehabilitering, och patienternas sjukpenning sänks.

Det går att lösa de här problemen. Försäkringskassan kan på eget initiativ signalera att de vill ha ett nytt regeringsuppdrag, nämligen att se över nivåerna i sjukförsäkringen för ett mer flexibelt system.

Försäkringskassan kan också ta hjälp av de rehabiliteringskoordinatorer som sedan 1 februari 2020 ska finnas i alla regioner. Regionen ska numera erbjuda koordineringsinsatser till patienter som har behov av individuellt stöd. Patienterna är inte experter på sina egna rehabiliteringsprogram. 

Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Tyvärr är vissa regioner systematiskt snålare än andra, så att det drabbar patienterna.

Reumatikerförbundet arbetar för förändringar som leder till en mer flexibel sjukförsäkring och ett ökat samarbete mellan vården och Försäkringskassan. Personer med reumatisk sjukdom vill och kan arbeta, och för patientens bästa måste samarbetet mellan vården och Försäkringskassan förbättras så att fler patienter får hjälp att komma tillbaka till arbetslivet.


Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publicerad: