Mejla

Oisín Cantwell

Fler övergrepp mot barn efter lockdowns

Publicerad:
Uppdaterad:

KOLUMNISTER

Ännu en konsekvens av hårda lockdowns avslöjas i en ny rapport.

Antalet sexövergrepp mot barn på nätet ökar.

Att det inte finns ett uppenbart samband mellan långtgående nedstängningar av samhällen och spridning av coronaviruset vet vi redan.

Några av de europeiska länder som har gått längst i form av restriktioner är också de som har drabbats hårdast av smittspridning.

En effekt av drastiska politiska beslut i pandemibekämpningens heliga namn är ekonomiska katastrofer, ökad psykisk ohälsa och stegrat missbruk.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Ännu en synnerligen dyster konsekvens av dessa lockdowns är att förövare på nätet har fått betydligt bättre förutsättningar när barn inte går i skolan och tillbringar mer tid framför datorerna.

Företaget Netclean har sammanställt en enkätundersökning i vilken 470 poliser från 39 länder i västvärlden har svarat på en enkätundersökning.

Några av resultaten:

  • 64 procent av poliserna har sett en ökning av sexualbrott mot barn på nätet till följd av pandemin.

  • Fyra av tio poliser uppger att antalet fysiska övergrepp mot barn har blivit fler.

Som en av poliserna skriver i enkäten:

"Kombinationen ökad internetaktivitet bland förbrytare och ökad internetaktivitet bland barn = den perfekta stormen".

Andra poliser berättar om en ökning av antalet försök att kontakta barn på nätet för sexuella syften, att mer övergreppsmaterial har laddats ned och att aktiviteten på olika övergreppsforum på Darknet har blivit livligare.

Ökat har också mängden exempelvis foton och filmer som barnen själva tagit, inte sällan på uppdrag av en vuxen förövare.

Restriktioner har också påverkat fysiska sexuella övergrepp, visar undersökningen.

Fler barn har isolerats hemma med sina förövare och kontakten med trygga vuxna med anmälningsplikt har reducerats, varför anmälningarna till polisen om misstänkta fysiska sexuella övergrepp har minskat.

Nedstängningarna har tagit bort de trygga kontakter med vuxna som de förhoppningsvis haft med vuxna i skolan eller inom idrottsrörelsen. Möjligheterna att anförtro sig har minskat.

 

Redan tidigt under pandemin kunde poliser som bevakar olika chattforum om sexuell exploatering av barn se förövare upphetsat prata om fördelarna med lockdowns.

Skolstängningar och fler barn på nätet skulle rimligen innebära större chanser att komma i kontakt med och utnyttja barn.

Det finns ingen anledning att förvånas över utvecklingen.

Inte heller finns det anledning att bli överraskad över att Sverige, som ju har gått försiktigare fram än många andra länder i vidtagna åtgärder mot smittspridning, inte har fullt så deprimerande siffror i denna undersökning som många andra länder.

43 procent av de svenska poliserna har sett ett förändrat mönster i nätövergreppen under fjolåret. Illa nog.

 

Utvecklingen kan ha varit ännu värre än så här. Inte minst finns sannolikt ett betydande mörkertal rörande övergrepp i hemmen.

Offer i familjen är övervakade av sina förövare på ett annat sätt än tidigare och har mindre möjlighet att slå larm.

Sant är att pandemibekämpningen kräver åtgärder. Men i upphetsning och under krav från opposition och uppjagade opinionsbildare är det frestande och bekvämt för regeringar att strunta i att tänka på konsekvenser och nackdelar.

Netcleans undersökning är inte på något vis en slutgiltig sanning. Men många är de som har anledning att ägna den en stund.

Publicerad:

LÄS VIDARE