L vill rädda skolan med ”superteam”

avOskar Forsberg

Foto: LOTTE FERNVALL
”Vi har inte råd att prioritera bort skolan”, säger Jan Björklund (L).

Liberalerna kommer föreslå ”en skolmiljard” i sin kommande vårbudget.

Skriftligt ordningsomdöme, ”superteam” i utsatta områden och nationellt Pisa-prov är några av punkterna i det omfattande förslaget.

– I rak motsats till regeringen satsar vi en ny skolmiljard för mer ordning och reda, tydligare kunskapskrav och bättre stöd för nyanlända elever, säger partiledaren Jan Björklund (L).

Aftonbladet kan idag avslöja att Liberalerna kommer föreslå en satsning på skolorna med ytterligare en miljard kronor i sin kommande vårbudget.

– Om Sverige misslyckas med skolan, då misslyckas Sverige. Vi har helt enkelt inte råd att prioritera bort skolan, säger Jan Björklund, Liberalernas partiledare.

”Besvikna på regeringen”

I förslaget ingår ett införande av ett skriftligt ordningsomdöme. Man vill också ge rektorer mandat att skapa ”superteam” i utsatta områden.

Vidare vill Liberalerna inom ramen för sin ”skolmijard” införa ett nationellt Pisa-prov, inrätta ett särskilt preparandår för nyanlända elever och låta lärarstudenter arbeta som lärarassistenter under sin utbildning.

– Vi är besvikna på regeringens agerande på skolområdet. Under en period har man sagt att skolkommissionen ska komma med en massa förslag, därför har man inte lagt några förslag själva. Det innebär att vi har haft 1 000 inaktiva dagar från Gustav Fridolin och det är inte det skolan behöver, säger Christer Nylander, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott och gruppledare för Liberalerna.

Studenter ska bistå lärarna

Christer Nylander (L) berättar vidare om det föreslagna ordningsomdömet.

– Sverige är ett av flera länder som har stora problem med ordning i klassrummen och rektorerna behöver fler verktyg för att kunna upprätthålla ordningen, säger han.

Jan Björklund har tidigare påtalat vikten av att befria lärarna från administrativa uppgifter för att de ska få mer tid till att ägna sig åt att planera lektioner.

Varför finns inte det med i förslaget?

– Vi har med det. Vi föreslår att de som går lärarutbildningen ska kunna få jobba mer aktivt i skolan som lärarassistenter. Dels ska de lära sig att bli lärare men också bistå lärarna i den ordinarie verksamheten, säger Christer Nylander och tillägger:

– Det finns en lång rad saker lärarstudenter skulle kunna göra för att avlasta lärarna.

”Superteam”

En annan nyhet är de så kallade ”superteamen”. För att uppmuntra lärare och rektorer att söka sig till tjänster i skolor i utanförskapsområden ska dessa ges bättre löne- och arbetsvillkor. Man vill utöka antalet förstelärare, men också göra en särskild satsning på karriärtjänster i de mest utsatta utanförskapsområdena.

– Vi vill ge rektorerna möjlighet att skapa ”superteam” i utsatta områden. Vi menar att de elever som har störst utmaningar också ska få möta de bästa lärarna och rektorerna, säger Christer Nylander (L).

MP: ”Skolan behöver investeringar och inte snygga ord”

Utbildningsminister Gustav Fridolin ger inte mycket för Liberalernas nya utspel.

– Under Jan Björklunds tid som utbildningsminister skars nästan 10 000 medarbetare bort från skolan. Då är det svårt att få ihop några ”superteam”, säger han och fortsätter:

– De senaste åren har vi i stället anställt 20 000 medarbetare. Skoldebatten behöver inte fler utspel och snygga ord, utan långsiktiga investeringar på det som gör skillnad. Mer tid för lärarna, fler speciallärare och starkt mandat att sätta in stöd i tid. Det är precis det vi genomför nu.

Facket: ”Urdåligt”

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbund, tycker att Liberalernas utspel är anmärkningsvärt.

– Vi har precis har fått en skolkommission med ett ökat statligt ansvarstagande. Nu får vi i stället en situation när vi sätter oss i varsitt hörn. Det är urdåligt, säger hon.

– Vi riskerar att få en fortsättning där ingenting händer.

ARTIKELN HANDLAR OM